• ป.ตรี ขึ้นไป สาขาสัตวแพทย์
  • อายุ 30-45 ปี
  • ประสบการณ์ ไม่ตำกว่า 5 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วางแผนการบริหารงานสวน-ไร่
  • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
  • ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน

21-Feb-17

 

Applied
  • เขียนแบบร่างแสดงภาพแผนผัง
  • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
  • ควบคุมรายละเอียดของแบบแปลน ทั้ง Landscape

21-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล