• กำหนดแนวทางในการบริหารงานจัดซื้อ จัดหา
 • ประสบการณ์ในการจัดซื้อ จัดหา ทางด้านผักและผลไม้สด
 • มีความรู้ ความสามารถในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบได้ดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเกษตร
 • มีประสบการณ์ในด้านการส่งเสริมฯการปลูกพืชผัก

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimun 10 yrs. sales, marketing in feed industry
 • High responsibility and result oriented
 • develop strategic sales and marketing plan

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ทำสวน รดน้ำต้นไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ดูแลตกแต่งต้นไม้
 • มีความขยัน อดทนต่อการทำงาน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Agriculture (Soil science)
 • 0- 5year experienced in Turf industry
 • Proficiency in customer support

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or higher in business,economic,agricultural
 • Good command in English or Spanish
 • Self Starter and fast learner.Strong interpersonal

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลการทำงานของทีมงานแผนกเนื้อสาขา
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับ ม.6
 • มีทักษะการบริหารงาน บริหารคนภายในแผนก

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Agriculture / Mechanical Engineering
 • 2 years experience in a comparable function
 • Team player with strong communication skills

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Website content translation
 • Analyse language specific data
 • Fluent HK-Cantonese & excellent writing skills

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความกระตือรือร้น
 • สามารถขับรถยนต์ทำงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถทำงานประจำสาขาต่างจังหวัดได้

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเกษตร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ - พิมพ์ดีดได้

24-Apr-17

 

Applied
 • แม่บ้านโครงการ ทำสะอาดคอนโด
 • เพศหญิงโสด อายุ 15-40 ปี
 • อายุระหว่าง 20-35 ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • degree level in Food Science, Agriculture
 • 5 + years’ sales experience
 • Possess valid driving license

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality only, minimum 35 years old
 • Bachelor’s degree in Agriculture/ Animal Science
 • Minimum 10 years sales and marketing

20-Apr-17

 

Applied
 • Willing to work dayshift; 5 days a week
 • Excellent verbal and written skills in English
 • Should have strong analytical and problem solving

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล