• สอนทุกวันจันทร์-ศุกร์ ประมาณ 15 คาบ/สัปดาห์
  • จัดทำแผนการสอน/ออกข้อสอบ/วัดประเมินผลการเรียน
  • ดำเนินการสอนเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ดำเนินการสอนภาษาจีนเด็กในระดับอนุบาล-มัธยม
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Trainer Supervisor (Base on Bangna Tower)

Krungsri Consumer

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Manage and support the training requirements
  • Design and development training programs
  • To provide training support

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล