• มีวินัยในการทำงาน มีความรับผิดชอบ
  • สอนภาษาอังกฤษ
  • จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

23-Feb-17

 

Applied
  • เพศชาย-หญิง
  • ปริญญาตรี คณะ คุรุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
  • สามารถสอนเด็กเล็กๆ ถึง มัธยมปลายได้ และรักเด็ก

23-Feb-17

 

Applied
  • เพศชาย-หญิง
  • สอนศิลปะ และ สอนปั้นดินเกาหลีตามหลักสูตรของสถาบัน
  • สามารถสอนเด็กเล็กๆ ได้ และรักเด็ก

23-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล