• จบการศึกษาปริญญาโท ขึ้นไป ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน หรือการสอนอย่างน้อย 2 ปี
 • มีผลงานทางวิชาการ

22-Jun-17

 

Applied
 • Master Degree in any field
 • At least 5 years experience in Higher Education
 • Good English communication skills

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Secretary or Administor
 • English proficiency certificate like TOEIC
 • Good command of English

20-Jun-17

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

16-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล