• เพศชาย/หญิง อายุ 35ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีตรี-ปริญญาเอก
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
  • Be able to work under pressure.
  • Have social skill and negotiable skill.

20-Apr-17

 

Applied
  • จบการศึกษาปริญญาโท ขึ้นไป ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน หรือการสอนอย่างน้อย 2 ปี
  • มีผลงานทางวิชาการ

19-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล