• เพศ ชาย ,หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันที

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะภาษาอังกฤษพอใช้
 • บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 1 year work experience in any fields
 • Degree level or equivalent in any disciplines.
 • To act as British Council’s ambassador

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • Proficient both English & Thai, Translation skill.
 • Basic knowledge in trading & finance is preferred.
 • Relax work environment. Mon-Fri workday plus A/L.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • medical device , pharmaceutical
 • manager level , hospital
 • healthcare sales marketing

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Educational Institution for Children Development
 • Build Leadership skills through Play&Presentation
 • The Enrichment and Knowledge Application Center

14-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาธุรกิจการบิน
 • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการบิน
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

13-Jan-17

 

Applied
 • -
 • -
 • -

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least BA and TEFL certification.
 • 5 years professional experience
 • Complete documentation required for program

13-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาเอก ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
 • ผลิตผลงานทางวิชากร (วิจัย บทความ ตำรา หนังสือ)

13-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาด้านภาษาอังกฤษ
 • ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา
 • มีผลคะแนนการสอบ TOEIC/IELTS/TOFEL

13-Jan-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ทำงานร่วมกับครูชาวต่างประเทศ

13-Jan-17

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • Female, Thai nationality
 • 2 years teaching experience with Nursery
 • Love teaching and being with young children

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Teach and coach students in English
 • Paid professional training and development
 • Competitive salary of 21,000 Baht/month

12-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล