• Master Degree in any field
  • At least 5 years experience in Higher Education
  • Good English communication skills

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
  • มีใจรักที่จะสอนหนังสือ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในการฝึกสอน หรือสอนในโรงเรียน

22-Jun-17

 

Applied
  • สอนวิชาอังกฤษระดับประถมศึกษา
  • มีใจรักที่จะสอนภาษาอังกฤษ และสามารถสอนภาษาอังกฤษ
  • ถ้ามีประสบการณ์ในการฝึกสอน หรือสอนในโรงเรียน

21-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล