• เพศหญิง อายุ 20-25 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบสูง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ตั้งแต่ 550
 • จัดการเรียนการสอน ระดับ ปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิก

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือต่ำกว่า
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์

23-Mar-17

 

Applied
 • Implement the school library curriculum
 • Bachelor’s degree in any subject.
 • Strong spoken and written English.

23-Mar-17

 

Applied
 • ทำหน้าที่สอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทางด้านสาขาปิโตรเคมี
 • มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

22-Mar-17

 

Applied
 • ทำหน้าที่สอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทางด้านสาขาพลังงาน
 • มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

22-Mar-17

 

Applied
 • part time/full time
 • Bachelor Degree in any field
 • Have experience in teaching English

22-Mar-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์ - ศึกษาศาสตร์ ด้านปฐมวัย
 • รักเด็ก รักวิชาชีพครู
 • ดูแลและทำการสอนผ่านสื่อการเรียนรู้ชนิดต่าง ๆ

21-Mar-17

 

Applied
 • Knowledge and experience of school admission
 • Experience of offering first rate customer service
 • Knowledge of education MIS

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop a term-by-term marketing action plan
 • Develop a marketing strategy to support the School
 • Knowledge of the UK Independent School

20-Mar-17

 

Applied
 • ปวส . ขึ้นไป ทุกสาขา อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • ชอบทำงานเกี่ยวกับเด็ก มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

20-Mar-17

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

20-Mar-17

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

20-Mar-17

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

20-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Education or any related field
 • Enjoy working with children
 • Excellent spoken and written English language

17-Mar-17

 

Applied
 • Minimum of 3 years relevant teaching experience.
 • Permanent – 5 days per week (Mon-Fri)
 • Teaching Qualification

17-Mar-17

 

Applied
 • Lead on Mandarin Curriculum development.
 • Minimum of 3 years relevant teaching experience.
 • Experience in teaching Mandarin

17-Mar-17

 

Applied
 • Registered Nurse License
 • Strong verbal and written English language skills
 • Excellent organisation skills

17-Mar-17

 

Applied

Nanny

Rugby School Thailand

ชลบุรี

 • Thai Nationality
 • Minimum high school graduate
 • Permanent – 5 days per week (Mon-Fri)

17-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล