• ดำเนินการสอนภาษาจีนเด็กในระดับอนุบาล-มัธยม
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

27-Jul-17

 

Applied
  • สอนทุกวันจันทร์-ศุกร์ ประมาณ 15 คาบ/สัปดาห์
  • จัดทำแผนการสอน/ออกข้อสอบ/วัดประเมินผลการเรียน
  • ดำเนินการสอนเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา

27-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล