• เพศชาย-หญิง
  • ปริญญาตรี คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา นิเทศศิลป์
  • สามารถสอนศิลปะ สีไม้ สีช็อก และ ปั้นดินได้

23-Feb-17

 

Applied
  • เพศชาย-หญิง
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ป.ตรี หรือ มากกว่า
  • รักเด็ก และสามารถสอนเด็กๆ ได้

23-Feb-17

 

Applied
  • สอนภาษาอังกฤษ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะ คุรุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
  • สามารถสอนเด็กเล็กๆ ถึง มัธยมปลายได้

23-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล