• 10 yrs exp in Quality Control for GAS industry
 • ISO17025/ 14001/9001 Certifiled
 • Good command in English

25-May-17

 

Applied

QMR

B.K.J ENGINEERING CO., LTD.

เพชรบุรี

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ในตำแหน่ง ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
 • จัดทำและทบทวนเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ

21-May-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 - 5 ปี การวางแผน, วางไลน์การผลิต
 • ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้เครื่องมือวัด และสือสารภาษาอังกฤษได้
 • ประสบการณ์ : 0-3 ปี
 • เงินเดือน : 16,000บาท หรือมากกว่าตามความสามารถ

12-May-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล