• เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง - ชาย
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีความขยันอดทน

24-Mar-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ถึง 35 ปี
 • ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

22-Mar-17

 

Applied
 • พนักงานทั่วไปอยู่ในไลน์ผลิต
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป

22-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล