• ควบคุมระบบคุณภาพ
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • อายุ 22 - 35 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Quality assurance for layout drawings
 • Create and manage drawing process
 • Revise drawing information and procedures

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Material Planner - Electronics

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • International Electronic sensor company
 • Material Planner
 • Manufacturing background

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female, Thai nationality
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • Minimum 3 years of experience

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาอุตสาหกรรมการผลิต
 • มีความละเอียดรอบคอบ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Product Executive

SE-Education Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • มีบุคลิคดี มีความรับผิดชอบ สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอาหาร

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

QC Manager

GNR8 Manpower Solutions (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai Nationality only
 • Bachelor or Master Degree in Pharmaceutical
 • 8+ years’ experience in Pharmaceutical industry

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior rice buyer
 • Direct and indirect material
 • Food manufacturing experience

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SAP
 • International Food manufacturer
 • Strong in Planning

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Production Manager - Pharma

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Sterile pharmaceutical production
 • Core member of big new project
 • Attractive salary

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน

Applied

Supply Chain Manager (Metal Fabrication)

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Take full responsibility of Supply Chain function
 • Be part of strategic planning and innovation dev
 • Key person to drive Thai Company to global market

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • work independently
 • gain good welfare
 • grow with the company

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • Supervision Finance and Accounting for the company
 • To have the financial & accounting report, budget
 • Manage and execute financial plan, loan managment

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Japanese Speaking / Project Managment
 • Manufacturing / Packaging / Production line
 • Engineering / Production Line / Automation

21 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • degree in Engineering, Science, Supply Chain
 • 10 years’ working experience in automotive
 • Experience in purchasing materials

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to work in famous company in Thailand
 • Opportunity to utilize your interpretation skills
 • Opportunity to work in a good benefit

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

R&D - B&B, Bakery

Thai Nisshin Technomic Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • degree in food science or related field
 • 2-3 year of experience in Food Industries
 • Can communicate in foreign languages

27-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 28-34 years old
 • Bachelor's degree in any related fields
 • 5-7 years working experience as product staff

27-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Thai Nationality, 23-30 years old
 • degree in Engineering or any related fields
 • 1-3 years working experience as QA

27-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in bioscience, life science
 • Smooth English speaker
 • 1 year + of experience

27-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Six Sigma/ Lean / Project management
 • Strong leadership skills
 • International companies, good English

27-Jul-17

 

Applied

SHEQ Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Leading Multinational Organisation
 • Exciting new opportunity
 • e.g. 6 Months

27-Jul-17

 

Applied
 • strong R&D in Food
 • Working with international environment
 • Leadership skills

27-Jul-17

 

Applied
 • Experienced in using production management system.
 • Knowledge of production control systems software.
 • Knowledge of ERP.

27-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least Bachelor’s Degree in Packaging
 • At least 3 years’ experience
 • High level analytical problems solving skills

27-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Production Planning Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Responsible for production planning & scheduling
 • Multi-National manufacturing & production company
 • Experience in fast-moving products

27-Jul-17

 

Applied
 • 5 year experience in healthcare business
 • Strong analysis, Fluent English, Good Presentation
 • Healthcare sales and marketing knowledge

27-Jul-17

มากกว่า THB120k /เดือน

Applied

Production Director

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Male/Female, Thai nationality, 40-55 years old
 • 7 years-experience in pharmaceutical production
 • Propose, implement, monitoring and supervise

27-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Managing Director

Michael Page

กรุงเทพมหานคร

 • Leading packaging manufacturer
 • Dynamic team with significant growth opportunities
 • Regional Exposure

26-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผลิตอาหาร เช่นติ่มซำ ซาลาเปา
 • อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

26-Jul-17

 

Applied

Quality Assurance Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Major Multinational Business
 • Multiple facility responsibility
 • End customer engagement

26-Jul-17

 

Applied
 • Develop strategy and execution plan
 • Develop digital platform
 • Data analyst to identify business opportunity

26-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Determine and establish local warranty
 • Bachelor’s Degree or higher in Engineering
 • At least 7 years of experience in tire industry

26-Jul-17

 

Applied
 • Covering Bangkok and Eastern Seaboard
 • Minimum 10 years experience in Automotive Sales
 • Own Transport Required

26-Jul-17

 

Applied

Seed Production Specialist

Hazera Seeds

กรุงเทพมหานคร

 • seed production specialist
 • Bachelor degree in of Agriculture/Agronomy
 • Manage vendors & growers activities

26-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • Bachelor or Master's Degree in any field
 • Prior SAP "by-design" or similar MRP planning

26-Jul-17

 

Applied
 • Senior Planning Assist Manager in Automotive
 • Experience with ERP, Oracle or SAP
 • Good in English

25-Jul-17

 

Applied

Sourcing Manager - Food

Tesco

กรุงเทพมหานคร

 • Managing supplier performance & relationship
 • Experience in commercial buying and trade planning
 • Willing to travel in Asia occasionally if needed

25-Jul-17

 

Applied
 • Operation management
 • Plant manager
 • Textile,Garment,Clothing

25-Jul-17

 

Applied
 • Knowledge of QA Management
 • Experience in cold chain products
 • Support redressing team

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ด้านการผลิตเกี่ยวกับอาหาร 2 ปี ขึ้นไป

25-Jul-17

 

Applied
 • Build rich, rewarding career
 • Great company, work culture
 • Quality Assurance (QA) job

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Aged 40 years old up.
 • Bachelor’s Degree in a related field.
 • More than 10 years working experiences

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Food Safety Quality & Regulatory Manager

Michael Page

กรุงเทพมหานคร

 • Food and agricultural products manufacturer
 • Meritocratic & collaborative working culture
 • Excellent training & development

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical or Electrical
 • Knowledge of CNC Grinding machine
 • Maintain relationship to existing client.

25-Jul-17

 

Applied

PRODUCT DEVELOPMENT ENGINEER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Analysing car audio user demands, competitor
 • Bachelor or Master’s degree Business, Engineering
 • At least 3 years experience in the automotive

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้าน งานพิมพ์ โรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน อดทน มนุษยสัมพันธ์ดี

25-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล