• ตรวจสอบคุณภาพของผลไม้ จากเกษตรกร
 • ส่งรายงานการตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณที่ได้
 • ขับขี่รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ได้ และมีใบขับขี่

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • MSc or BSc in Electronics Engineering
 • Work according to ISO9001:2015 system
 • Create & maintain a production technology roadmap

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์งานควบคุมคุณภาพ อย่างน้อย 5 ปี
 • ประสบการณ์งานระบบคุณภาพ อย่างน้อย 5 ปี
 • ประสบการณ์งาน Production อย่างน้อย 5 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Production plan , Control >7 ปี
 • มีทักษะการบริหารจัดการ
 • มีประสบการณ์ด้าน QC >7 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน

Applied
 • ประสบการณ์ในการบริหารคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • ทักษะการบริหารจัดการคน
 • ผ่านการอบรมระบบ ISO9001

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Min 4 yrs experience in Advance Quality System
 • Knowledge of Quality Engineering principles
 • Able to work in Lamphun province

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-8 year Experience in electronic manufacturing.
 • Production/production control.
 • Able to work in shift rotation.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Science
 • Min 2 yr work experience in electronics.
 • Able to work in shift rotation and work in Lamphun

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree or equivalent in any fields
 • Min2 yrs experience in planing control function
 • Good written and spoken English is a must

25-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพเช่น GMP HACCP ISO22000
 • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านระบบคุณภาพเช่น GMP BRC

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 25 ปี
 • สามารถเรียนรู้งานได้
 • มีความรับผิดชอบสูง

25-Jul-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 22 ถึง 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้

25-Jul-17

 

Applied
 • พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉลากบรรจุภัณฑ์
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

25-Jul-17

 

Applied
 • Male of Female age over 30 years
 • More 7 years’ experience in production
 • Bachelor degree or higher in Engineering

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

25-Jul-17

 

Applied
 • Ceramic Technical Supervisor
 • Managing and improving ceramic production proces
 • Planning, assigning, and directing ceramic product

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้จัดการโรงงาน สินค้าน้ำดื่ม
 • ค้าส่งและค้าปลีก
 • ส่งเสริมการขาย

25-Jul-17

 

Applied
 • SHIPPING ACCOUNTANT,
 • เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
 • ปริญาตรี สาขาการบัญชี อายุ 20 - 30 ปี

24-Jul-17

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Business Admin
 • 10 years of experience in production planning
 • Strong decision making and problem solving skills

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • bachelor’s degree in a science field
 • strong microbiology background is required
 • strong knowledge of HACCP and ISO standards

24-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Ms Office ได้

24-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 24 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา
 • มีทักษะทางด้านกระบวนการ Production Control

24-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ในสายงานบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต

24-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
 • ประสบการณ์ในสายงานบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต

24-Jul-17

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาการตลาด
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง

24-Jul-17

 

Applied
 • At least 5 years of experience as Mold Engineer
 • Counseling and guidance to Technicians
 • Keep on track new mold, spare part, mold repairing

23-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience minimum 5 years in QA & QC Job function
 • Graduated in Engineering with any related filed
 • Welfare: Bonus, Transport, Health care, PVD etc

22-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Mechanical Engineering, or Science
 • Experiences in Supplier Development
 • Ability to driving project involving defect root

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พัฒนามาตรฐานงานประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ
 • ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพและวัตถุดิบ
 • ทดลอง คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆภายใต้แบนด์ขององค์กร

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • วางแผน และดูแลรับผิดชอบยอดขาย
 • ควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานต่างๆ ในภายในสาขา

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master degree of Engineering
 • 4-years experience in Advance Quality System
 • Practical knowledge of Quality Engineering

21-Jul-17

 

Applied
 • 2 years experience in Industrial field
 • Environmental Management System Implementation
 • Good command of English skill

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบมาตรฐานโชว์รูมสำนักงานใหญ่และสาขา
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุมเครื่องจักรผลิตแผ่นหลังคาเหล็ก
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความตั้งใจเรียนรู้งาน

20-Jul-17

 

Applied
 • Store and Warehouse Manager
 • Jewelry
 • receiving, warehousing, and distribution operation

20-Jul-17

 

Applied
 • Quailty
 • ISO
 • Automotive

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Business Admin
 • 10 years of experience in production planning
 • Strong decision making and problem solving skills

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage and lead the manufacturing plant
 • In-depth knowledge of Manufacturing Management
 • Multi-facility management skills.

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide leadership and guidance to the R&D team
 • Advise & coache on design and technical choices
 • Min. 5-10 years’ experience in a related position

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Overview sample development process
 • Supervise data collection process
 • Lead process improvement & new technologies set-up

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 3 years’ experience in production control
 • Strong leadership and communication skills
 • Knowledge of Production Control & Planning

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล