• อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาการตลาด
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor of Science
 • Min 2 yr work experience in electronics.
 • Able to work in shift rotation and work in Lamphun

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-8 year Experience in electronic manufacturing.
 • Production/production control.
 • Able to work in shift rotation.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • bachelor’s degree in a science field
 • strong microbiology background is required
 • strong knowledge of HACCP and ISO standards

25-Jun-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

25-Jun-17

 

Applied
 • Kiln Supervisor
 • ceramic products
 • ceramic manufacturing engineering

25-Jun-17

 

Applied
 • ควบคุมเครื่องจักรผลิตแผ่นหลังคาเหล็ก
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความตั้งใจเรียนรู้งาน

23-Jun-17

 

Applied
 • พัฒนามาตรฐานงานประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ
 • ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพและวัตถุดิบ
 • ทดลอง คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆภายใต้แบนด์ขององค์กร

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 25 ปี
 • สามารถเรียนรู้งานได้
 • มีความรับผิดชอบสูง

23-Jun-17

 

Applied
 • Ceramic Technical Supervisor
 • Managing and improving ceramic production proces
 • Planning, assigning, and directing ceramic product

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพเช่น GMP HACCP ISO22000
 • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านระบบคุณภาพเช่น GMP BRC

23-Jun-17

 

Applied
 • Min 4 yrs experience in quality control management
 • ISO9000 Internal Auditor System&Implementation
 • Able to work in Lanphun province

23-Jun-17

 

Applied
 • Min 4 yrs experience in Advance Quality System
 • Knowledge of Quality Engineering principles
 • Able to work in Lamphun province

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับ ปวส.ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในตำแหน่ง 0-1 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 28 ปี
 • การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้น ไปทำงานประจำที่ อ.แม่สอด จ.ตาก

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Business Admin
 • 10 years of experience in production planning
 • Strong decision making and problem solving skills

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mechanical & Injection molding engineer
 • Counseling and guidance to Technicians
 • Understands plastic part product design

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Mechanical Engineering, or Science
 • Experiences in Supplier Development
 • Ability to driving project involving defect root

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบมาตรฐานโชว์รูมสำนักงานใหญ่และสาขา
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

21-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • วางแผน และดูแลรับผิดชอบยอดขาย
 • ควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานต่างๆ ในภายในสาขา

21-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master degree of Engineering
 • 4-years experience in Advance Quality System
 • Practical knowledge of Quality Engineering

21-Jun-17

 

Applied
 • Fluent in English
 • Ability to use Microsoft Excel
 • Chiang Mai, Thailand

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production Planning and Scheduling
 • Bachelor degree in Business Administration
 • Analytical thinking and problem solving

20-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล