• มีประสบการณ์ทำโปรแกรมหน้าเครื่องไวคัท
 • ทำโปรแกรมหน้าเครื่องไวคัทได้
 • มีความละเอียด รอบครอบ ใส่ใจในการทำงาน

25 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, Age between 30-40 years old
 • Have experience in Production Management
 • Good command of both written and spoken English

38 นาทีที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor Degree of Engineering or related field.
 • 5 years' experience in Production Field.
 • Able to work as shift.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, age 32 - 42 years old.
 • Bachelor’s Degree in Engineer or related field
 • Minimum 7 years experience in QA/QC

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • strong sheet metal background.
 • welding. steel fabrication, laser, brake press,
 • Project Management

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB120k - 160k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ประสบการณ์หัวหน้างานอย่างน้อย2ปี
 • ประสบการณ์Production,QC อย่างน้อย 4 ปี
 • เพศชายอายุ 30 -35 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบรรจุภัณฑ์, พอลิเมอร์
 • มีประสบการณ์ด้านการขึ้นรูปพลาสติกแบบเทอร์โมฟอร์ม
 • วิจัยและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree or Higher of Engineering.
 • 2-3 years of working experience in Production.
 • Able to work as shift.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years’ experience in Plastic Bag manufacturing
 • Completing daily opening and closing procedures
 • Fluent in English communication

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female graduated from Engineer field
 • 5 years experienced in QA/QC or inspection field
 • Has skill in ISO 9001, 14000 and TS 16949

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 3 years up for management level
 • Must have leadership, problem-solving skill
 • Have good communication and coordinate skill

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in any field
 • Male or Female, 25 – 35 years old
 • Good Command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • หากมีประสบการณ์ด้านวางแผนการผลิต

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female, 21 - 26 years old
 • degree in Engineering : Power Electrical
 • 0-5 years in Engineer position from manufacturing

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering
 • 3 years experiences in the household appliance
 • Project management experience

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age not over 40
 • Bachelor Degree in related field
 • At least 5 years experience in production

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, age not over 40
 • Degree or higher in related field
 • 10 years up in production control & planning

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female Age 29 - 35 years old
 • Bachelor’s degree in Environmental or related
 • TOEIC Score at least 400 points

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Planning, Material Planning
 • Production Planning, Production Control
 • Scheduler

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 22 - 24 ปี
 • จบการศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขาช่างเทคนิคการผลิต
 • มีประสบการณ์ 0 - 2 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Supervise Production team
 • Drive team's performance
 • Able to work at Chonburi

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage and operate QAQC department
 • Correspond to customers for quality related issues
 • Manage quality control on site

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช.และ ปวส.สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมในตำแหน่งหัวหน้าทีม
 • ควบคุม ดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการผลิต,
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • วางแผนและจัดทำแผนการผลิตประจำวัน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Cooperate with Project Management
 • Be a representative person from company
 • Following and tightening supplier PPAP

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Mechanic Engineer , Major Mechanic
 • Knowledge on ISO / TS 16949 is plus.
 • Have Experience for QCC, Kaizen, Activity.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Chemist

TOA-Chugoku Paints Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Male, age between 22-30 years old
 • Degree in Science Chemistry
 • ควบคุมคุณภาพ (QC) ด้านเฉดสี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมการผลิต
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้า

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์โรงงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for production documentation, methods
 • Ensure cost prices are updated in the ERP system
 • Implement technical developments

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุม
 • ผลิต
 • ภาษาจีน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • Engineering & Maintenance in MNC Manufacturing
 • PM Robotic, PLC and Facility control
 • Good In English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Maintenance Manager with Automotive Manufacturing
 • CNC, PLC and Facility control
 • Good In English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree or higher in Applied Statistics
 • 3-6 years of experience in Part Planning
 • Good knowledge of Supply Management, MRP

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจเช็คงานให้ได้คุณภาพตามที่ลูกค้ากำหนด
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22- 30 ปี
 • ปริญญาตรี วท.บ. สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี Microsoft Office

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • At least 2-5 year experiences
 • Good command in English Ability

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาเครื่องมือวัด
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการ รับเข้า - ตัดออกของวัตถุดิบ
 • ควบคุมการเบิกจ่าย Cutting Tool, อุปกรณ์เครื่องมือ
 • มีความรู้เรื่องระบบ ISO 9001 : 2008

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุม เครื่อง CNC ขึ้นงานตามแบบที่หัวหน้ามอบหมาย
 • ตรวจเช็คความถูกต้องของชิ้นงานที่ทำ ตาม DWG
 • จัดทำบันทึกการทำงาน ประจำวันตามระบบ ISO

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี
 • มีความรู้ความสามารถในการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบแม่พิมพ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้น

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม CAM
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Exciting role within the heavy industry
 • Dynamic team with significant growth opportunities
 • Friendly and healthy work environment

14 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สามารถใช้งาน word
 • มีความรับผิดชอบ เเละตรงต่อเวลา
 • สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลา

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai national, age between 24-35 years
 • Degree in Production Management, Industrial
 • 5 years’ experience in costing inventory control

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารDCC (ด่วน)
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารDCC (ด่วน)
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารDCC (ด่วน)

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male age over 37 year.
 • Experience in Leader shift at least 5 years.
 • Communicate in English.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To coordinated production for production plan
 • 5-7 years working experience in Planning
 • Good command of spoken and written English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ISO 9001, BRC, ISO 14001, HACCP and FSSC 22000.
 • Good command of English. Report to Expat.
 • Activities of QMS Document Control.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree in Engineering preferred.
 • Fluent in English is a must. TS16949.
 • Experience in Plastic Injection and Assembly.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล