• มีทักษะความรู้ทางด้านโรงงานผลิตอาหาร
 • เข้าใจข้อกำหนดต่างๆ เช่น GMP/HACCP/Food safety
 • มีความละเอียดรอบคอบ ไหวพริบดี ช่างสังเกตุ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมระบบการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ/ขั้นตอนการผลิต
 • ความรู้ด้าน GMP, HACCP ISO9001:2000 Food safety
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานผลิตอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • สามารถปฏิบัติงานในจังหวัดขอนแก่นได้

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • สามารถปฏิบัติงานในจังหวัดขอนแก่นได้

28-Apr-17

 

Applied
 • Create Final Production Schedule
 • Maintain production constraints
 • Ensure that Final Producion Schedule is achievable

28-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานผลิตคอนกรีตจะพิจาณาป็นพิเศษ
 • ควบคุมการผลิตคอนกรีตผ่านเครื่องจักร

28-Apr-17

 

Applied
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมก่อสร้าง
 • มีความรู้เรื่องกระบวนการวางแผนผลิตคอนกรีต

28-Apr-17

 

Applied
 • Validation on new products &recipe modification
 • Implementation of recipes and adaptations -product
 • improve quality and nutritional values of products

28-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับผิดชอบ
 • บำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น
 • จัดเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมในการผลิต

28-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล, อุตสาหการ
 • ประสบการณ์ด้านการทำงาน 2 ปี
 • มีทักษะในการใช้เครื่องเชื่อม

27-Apr-17

 

Applied
 • Manage, implement EHS strategy in plant
 • Develops and improves Contractor SES management
 • 5 years in manufacturing background

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ, ขยัน และตรงต่อเวลา

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead and manage agricultural development projects
 • Deliver sustainable sources of tapioca root supply
 • Establish strong partnership with local farmers

27-Apr-17

 

Applied
 • Manage effective tapioca root sourcing plans
 • Select and manage relationships with suppliers
 • Monitor quality supply of raw material (tapioca)

27-Apr-17

 

Applied
 • trials in plant validation on new packaging
 • Solve current packaging issues that impact quality
 • Ensure packaging process are efficiently optimized

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in rubber technology
 • 5 year experiences in combining advance
 • Demonstrate strong initiative and drive

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Plant Human Resources Manager (HR Job) (Chemical Manufacturer), Kalasin, Thailand

Monroe Recruitment Consulting Group Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • 10 years’ HR experience in manufacturing
 • 5 years’ management, leadership experience
 • Strong knowledge in HR operations

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
 • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต
 • มีความรู้เรื่องระบบ ISO 9001 , ISO 14000

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years management experience
 • Excellent communication skills in Thai & English
 • Demonstrated Leadership skills, good relationship

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IQA Supervisor

Trim International Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • 2 years or up experience in Quality Manufacturing
 • Training need : ISO 9001;2008, ISO 14001;2004
 • 6 day work week

25-Apr-17

 

Applied
 • 5 years of experience in plant management
 • Degree in Mechanical or Industrial Engineering
 • Able to relocate to Ubon Rachathani province

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รณรงค์กระตุ้น เพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงาน
 • สำเร็จการศึกษาทางด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ด้านการ จป.วิชาชีพ

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineer สำหรับนักศึกษาจบใหม่ และ ผู้มีประสบการณ์
 • บริษัทฯ รับทำแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ปั๊มโลหะ
 • ผู้มีประสบการณ์โดยตรง พิจารณาค่าประสบการณ์ให้พิเศษ

24-Apr-17

 

Applied
 • 3 years or up experience in quality manufacturing
 • Training need : ISO9001-2000, Quality Auditing
 • Salary Negotiable / 6 day work week

24-Apr-17

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 20-40 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมคุณภาพสินค้า

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ ไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการการเย็บผ้า
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

24-Apr-17

 

Applied
 • Male or female, aged 40 – 50 years old
 • 15 years of experience in beverage manufacturing
 • Good command of English

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

24-Apr-17

 

Applied
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ผลิตน้ำดื่ม

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล