• วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนพัฒนาระบบงานคุณภาพ
  • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมอาหาร
  • วางแผนการรับการตรวจฯ จากภายในและภายนอกหน่วยงาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจประเมิน
  • มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำตาล

22-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล