• มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • เพศชาย -หญิง ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • QA/QC Officer / เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำและควบคุมแผนการผลิตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
 • วางแผนควบคุมการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
 • วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการทำงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Buyer, Planner
 • Purchasing and Material Planning
 • MRP

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

เจ้าหน้าที่ ISO

THAI STAR POLYFILM CO., LTD.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • ดำเนินการระบบและดูแลพัฒนาระบบ ISO
 • ชาย/เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 38 ปี
 • มีความรู้เรื่องระบบงาน ISO

22-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการด้านหัวหน้าฝ่ายการผลิต 4 ปี
 • อายุ : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

22-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงฆ่าเชื้อผลไม้กระป๋อง(Cooker)
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโลหะ ช่างอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 3 ปีขึ้นไป
 • ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

21-Jul-17

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโลหะ, ช่างอุตสาหกรรม

21-Jul-17

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโลหะ, ช่างอุตสาหกรรม

21-Jul-17

 

Applied
 • Male or Female, not over 25 years old
 • Degree in field of Political science, Economics
 • Team work skill and Co-operation skill

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านช่างเทคนิค
 • เพศชายเท่านั้น
 • สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • PATRA is a leading of porcelain tableware.
 • 5 work days ( Mon - Fri ) / Week
 • @ wireless road, near BTS ( Ploenchit station )

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • PATRA is a leading of porcelain tableware.
 • 5 work days ( Mon - Fri ) / Week
 • @ wireless road, near BTS ( Ploenchit station )

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 38 ปีขึั้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ QMR 3-5 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • Product Development
 • CAD design, Autocad
 • Technical product

21-Jul-17

 

Applied
 • Cast Shop , Production
 • Sanitary ware
 • One piece

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command in speaking & writing English
 • Computer Program (world ,excel ,power point )
 • Have experience at Manufacturing least 2 year

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถสั่งผลิตและควบคุมเครื่อง CNC ตามแบบได้
 • ชาย อายุ 25-40 ปี
 • สามารถดูแบบำรุงรักษาเครื่อง CNC ได้

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelors or Master’s Degree of Economics
 • 1-3 years direct experience in Manufacturing
 • Good personality, Appearances, Punctuality

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • 2-5 years direct experience in Electronic
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000, ISO/TS

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนและควบคุมกระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ
 • วางแผนและควบคุมกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าสำเร็จรูป
 • ควบคุมการตรวจปล่อยรายงานผลในงานตรวจสอบคุณภาพ

21-Jul-17

 

Applied
 • Degree of Science in Chemistry, Food Technology
 • (5) years’ experience in Quality Control
 • Must be able to establish goals for QA operations

21-Jul-17

 

Applied
 • Quality Control and corrective action process
 • Manages quality communications
 • Project initiatives and continuous improvement

21-Jul-17

 

Applied
 • Lead interface for Sales and customers
 • Develop new products
 • Manage and prepare all prototypes

21-Jul-17

 

Applied
 • 7-10 yrs exp for QA/QC/QMR/QMS Electronics HDD
 • CMM/VERNIER CALIPER, 8D Report, ISO systems
 • Good command in English

21-Jul-17

 

Applied

QA Engineer

JAC AYUTTHAYA

อยุธยา

 • QA Engineer
 • Measurement Engineer
 • Electronic

21-Jul-17

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • degree in Physics, Mathematics
 • Experienced in Production planner
 • Good command of English

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Possess knowledge of ISO9001 and ISO/TS 16949
 • Bachelor in Science or Engineering
 • Experience : 3-10 years in Quality Management

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To design and development packaging
 • To manage project and team
 • To find the solution for modified process line

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelors degree or equivalent experience
 • 3-5 years of operations / engineering experience
 • Experience in Automotive planning will be advantag

21-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท ขึ้นไป วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป ด้านบริหารคุณภาพ
 • เป็นผู้ผลักดันใหมีการทำกิจกรรม Kaizen

20-Jul-17

 

Applied
 • Plant & Production process management
 • Engineering and overall operation background
 • TQM , ISO, Lean, Six Sigma

20-Jul-17

 

Applied
 • Supervise and develop team
 • Oversee production
 • Identify,develop / implement process improvement

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Industrial Engineering
 • Industrial Engineer
 • Engineer

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Occupational EH&S
 • At least 5 years experience in EH&S
 • ISO14001, OHSAS18001

20-Jul-17

 

Applied
 • Oracle Shop Floor Management system
 • Planning and Control
 • Material Planning

20-Jul-17

 

Applied
 • perform work related to the facility operations
 • respond to requested related to facility operation
 • supervise a team of technicians on work performed

20-Jul-17

 

Applied
 • NPI/NPD, Project Controller, Production Engineer
 • Six sigma, KAIZEN, QCC, TPS, Lean Manufacturing
 • Good command in English

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

20-Jul-17

 

Applied
 • Prachinburi plant
 • Bachelor degree in Electrical Engineering
 • Good personality

20-Jul-17

 

Applied
 • Can Work at Prachinburi.
 • Have experience in Plastic Injection 4 years up.
 • Male Age 39 year old up.

20-Jul-17

 

Applied
 • Degree in Food Science, Food Technology
 • High level analytical problems solving
 • 2-5 years’ experience in food industry

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Test Process Engineer
 • Post Test Process Engineer
 • Manufacturing

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Calculate Finished Good Output correctly
 • Implementation of 5 S, Halal, GMP, ISO 22000 & HSE
 • Ensure that the SAP production system is running

20-Jul-17

 

Applied
 • Full cycle Production planning and scheduling
 • Coordinate with local and international suppliers
 • Professional command of English

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 yrs exp in Project Leader, Project Management
 • Lean, Six sigma, PPAP, APQP, FMEA, QCC, KAIZEN
 • Good command in English

20-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Food sanitation
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ GMP HACCP ISO ฯลฯ
 • มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีทักษะการสื่อสารที่ดี

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • QUALITY ENGINEER/AUDITING/CUSTOMER
 • AUTOMOTIVE INDUSTRY
 • SARABURI

20-Jul-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • TPS/ TS16949
 • PROCUREMENT
 • SARABURI

20-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล