• -มีความรู้ในด้านการใช้สารอินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตร
 • -สามารถเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ได้
 • -ควบคุมการผลิตสินค้าป้องกันกำจัดศัตรูพืช

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Industrial Engineer, Food Science
 • Strong Leadership, and good team player
 • Food industry

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 10 yrs exp in Quality Control for GAS industry
 • ISO17025/ 14001/9001 Certifiled
 • Good command in English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To design and development packaging
 • To manage project and team
 • To find the solution for modified process line

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีในโรงงานผลิตอาหาร
 • จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ วิศวกรรมอาหาร

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Production Engineer (Machining Center)
 • Mechanical Engineering / Industrial Engineering
 • 0-4 years experience / Fresh Graduate

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience in production management in HDD
 • Able to work on shift rotations
 • Strong in English communication

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To perform ISO 9001 Internal Auditor
 • Minimum 1 year experience in ISO 9001
 • Good command of English and Computer literacy.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead the quality initiatives of OMT.
 • Experience Minimum of 10 years Automotive
 • English communication skills

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree's in Science or food science
 • 1-3 years experience in production planning
 • Well understanding key of production planning

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Science, Industrial
 • 5 years’ experience in a QA management role
 • Black Belt certification is preferred

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน QA./QC.ในระดับหัวหน้างานขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • 4-5 years of direct experience in Production
 • Computer proficiency especially Microsoft Offices

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพสินค้า และมาตรฐานกระบวนการผลิต
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1- 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน QA , QC

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Doctorate / Master in Textile engineering
 • Thai Nationality only
 • Experience in a research environment

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Achieve production of Staple Fiber
 • Plan, implement, and monitor the achievement
 • Implement / execute trials for development

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Instrumentation & Controls
 • 6 - 8 years of experience in the instrument
 • Knowledge of scientific principles and advance

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Facility Engineer

RLC Recruitment Co., Ltd.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • Facility Engineer
 • Critical control
 • CAD

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • Ability to understand machine process and product
 • Demonstrate good teamwork and interpersonal skills

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Food or related field.
 • Experience in management level Quality Control
 • Able to work in Saraburi Province

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Logistics, Material, Business Admin
 • 5 years of experience in planning or purchasing
 • Computerized purchasing system, SAP is preferred

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • continuous improvement
 • six sigma
 • Project Management

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • AUTOMOTIVE
 • SAP
 • SAP

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in mechanical engineering
 • Industry experience with water pumps
 • Knowledge of pricing, market analysis

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To analyze, consider and review customer forecast.
 • To plan for material distribution to production.
 • To plan for shipping schedule.

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Perform a Cutting tool path for use inprocess.
 • Male or Female 25 years over
 • Bachelor degree or equivalent, Industrial Engineer

24-May-17

 

Applied
 • มีประสบการด้านหัวหน้าฝ่ายการผลิต 4 ปี
 • อายุ : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

24-May-17

 

Applied
 • degree or higher in Mechanical, Industrial.
 • Ability to plan and control production lines.
 • Good knowledge of CNC and machine maintenance.

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • 2-5 years direct experience in Electronic
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000, ISO/TS

24-May-17

 

Applied
 • Lamination Manager
 • EH & S Engineer
 • Customer Service

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Engineering or related field
 • Male Age 25 up
 • Production Control

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Occupation Hygiene
 • Good knowledge of ISO 14001
 • Ability for use fire protective equipment

24-May-17

 

Applied
 • degree or Master's degree in Mechanical Engineer
 • 5 years of work experience in manufacturing
 • Good command in English skills

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Engineer or related field.
 • 2-5 years in Quality control and Assurance field.
 • Good command in english and computer litercy.

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QA Engineer

JAC AYUTTHAYA

อยุธยา

 • 2 yrs. exp in QA/QC, Calibration, Measurement
 • CMM, Vernier Caliper, NEXIV, Graph, excel
 • Good command in English

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Occupational Health & Safet
 • 5 - 7 years’ experience in Safety System for man
 • Possesses knowledge basis manage on ISO 9000

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • 1 - 5 years in PCB, SMT, and IC Packaging Test
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000

24-May-17

 

Applied
 • Manage overall production activities and team
 • Able to manage team’s KPI
 • Coaching and approaching skills

23-May-17

 

Applied
 • TPS/ TS16949
 • PROCUREMENT
 • SARABURI

23-May-17

 

Applied
 • PROCUREMENT/BUYER
 • ENGINEERING
 • AUTOMOTIVE

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years of procurement purchasing
 • Managing and supervising price negotiations
 • Good problem solving and communication skills.

23-May-17

 

Applied
 • Yearly medical check up
 • Group insurance / Provident fund
 • Yearly Bonus (depending on the results each year)

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลการผลิตสินค้า
 • ปริญญาตรี ด้านการเกษตร หรือวิทยาศาสตร์เคมี
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

23-May-17

 

Applied
 • ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ประกันภัยกลุ่ม
 • วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต
 • วางแผน ออกแบบ ควบคุมการผลิต

23-May-17

 

Applied
 • Warehousing, Inventory control
 • Warehouse management
 • Environmental Management

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors degree or equivalent experience
 • 3-5 years of operations / engineering experience
 • Experience in Automotive planning will be advantag

23-May-17

 

Applied
 • degree or Master’s degree in Engineering
 • 7 years of work experience in concurrent product
 • Results must demonstrate an ability to build

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Environment, Bio Gas, Waste Water Treatment
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Thai Nationality, 47-52 years old
 • Bachelor or Master degree in in Engineering
 • 5-10 years working experience of automotive

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Business Administration or related
 • Knowledge of Microsoft Office
 • Ability to do internet and other types of searches

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล