• สามารถใช้โปรแกรม Indesign ได้คล่อง
 • เข้าใจระบบสีสำหรับการพิมพ์
 • ประสบการณ์ด้านการจัดรูปเล่มหนังสืออย่างน้อย 1 ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ใช้โปรแกรม Photoshop หรือ Illustrator ได้คล่อง
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • มีความคิดสร้างสรรค์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.ถึงปริญญาตรี ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ถอดแบบผลิตภัณฑ์จากหน่วยงาน R&D
 • ร่างแบบหรือถอดแบบผลิตภัณฑ์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญาตรีขึ้นไป สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
 • ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามConcept Design

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิงอายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยฯ
 • มีจป.วิชาชีพ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in related field
 • Thai National 35-45 years old
 • 7-10 years experience in QA

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QC / QA

Material Standard Co., Ltd.

ปากเกร็ด

 • ชาย / หญิง, อายุ 28-35 ปี จบปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ในงานด้านระบบคุณภาพ ISO 9001:2008

22-May-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง, อายุ 30-40 ปี จบปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้

22-May-17

 

Applied
 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ผลิตสินค้าตามออเดอร์
 • ใช้จักรอุตสาหกรรมได้

21-May-17

 

Applied
 • ผ่านงานระบบไฟฟ้าโรงงาน
 • สามารถเข้ากะได้
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ขายส่งออกสินค้าต่างประเทศ
 • มีทักษะการสื่อสาร เจรจาต่อรอง
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกีี่ยวข้อง

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเข้ากะได้มีความรู้เกี่ยวกับระบบควาบคุมคุณภาพ
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมการผลิตอย่างน้อย 1 ปี

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in related field
 • 5 years direct experience in garment
 • Good in English communication skill

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in related field
 • 5 years experiences working in manufacturing
 • Fluent in English communication

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • strong Continuous Improvement / LEAN Manufacturing
 • Six Sigma, LEAN, Green Belt or Black Belt
 • Motors, blowers, electronic manufacturing

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล