• เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวเคมี หรือ วิศวอุตสาหการ

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในสาขาปั๊มชิ้นส่วนโลหะ
 • เคยทำงานในบริษัทที่มี ระบบ ISO 9001
 • มีความรู้ทางด้านแม่พิมพ์ ปั้มชิ้นส่วนที่ทำจากเหล็ก

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปี
 • มีทักษะการใช้ภาษาที่ 2 จะได้รับการพิจารณา

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Leads and maintain the system of GMP, HACCP
 • 10 years working experience in QA functions
 • Manage of the QA

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • งานวางแผนโรงงานFlexible Packaging
 • มีความรู้เรื่องพสาสติก,ฟิลม์,และงานพิมพ์กราเวียร์
 • มีความรู้ด้านงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนเป็นอย่างดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • ควบคุมพนักงานในกะ
 • รายงานการผลิตให้ผู้บังคับบัญชา

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

หัวหน้าฝ่าย QC

Sripongpaisarn Industrial Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 - 5 ปีขึ้นไป

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ระดับการศึกษาต่ำกว่า ม.6 - ปวส.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Research and development
 • Food manufacturing
 • Quality assurance

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Food safety
 • Food manufacturing
 • Quality Assurance

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production supervisor
 • Food manufacturing
 • Leadership skills

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Plant Manager (Beverage)

JAC International

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Beverage
 • Industrial Engineering
 • SAP

24-Jul-17

 

Applied
 • Experience in Quality Assurance or Manufacturing
 • In charge of all quality issues
 • Identify client quality complaint needs

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting degree, English communication skill
 • Automotive manufacturing experience, good document
 • 2 year in accounting , MGF Pro and QAD knowledge

24-Jul-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • รับผิดชอบการควบคุมเอกสารในระบบISO9001
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี

24-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง 18 - 35 ปี ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานจัดซื้อเหล็ก 1-3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบเหล็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Jul-17

 

Applied
 • ดูแลด้านวางแผนการผลิตทั้งหมด
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

24-Jul-17

 

Applied
 • ชาย , หญิง 25 - 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ทำการตรวจสอบคุณภาพเหล็กชนิดต่างๆ

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Engineer
 • 5 years experience in QC, QA in manufacturing
 • Able to work at Samutsakhon

24-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าให้ได้คุณภาพ

24-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

24-Jul-17

 

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • ป.ตรี เคมี วิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต
 • ปสก.ตรงในสายงาน 10 ปี อยู่ในระดับหัวหน้างาน 5 ปี

22-Jul-17

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • ป.ตรี เคมี วิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต
 • ปสก.ตรงในสายงาน 10 ปี อยู่ในระดับหัวหน้างาน 5 ปี

22-Jul-17

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • มีความรู้ด้านงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • มีความมุ่งมั่น
 • สามารถประจำที่นิคมสินสาคร

22-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชายและหญิง วุฒิ ปวส./ ปริญญาตรี / ปริญญาโท
 • วางแผนการผลิต, วัตถุดิบ, กำลังคน
 • ดูแลควบคุมเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการผลิต

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง มีความขยัน กระตือรือร้นและอดทน
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำแผนการผลิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดเก็บข้อมูลจากฝ่ายผลิต
 • สรุปรายงานการผลิตประจำวัน
 • ม.6 ขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied

Q.C. Supervisor

GLOBAL MARINE FROZEN FOODS CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • วางแผนและควบคุมภาพสินค้าและการผลิต
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ลดต้นทุนการผลิต

21-Jul-17

 

Applied

Production Supervisor

GLOBAL MARINE FROZEN FOODS CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • วางแผนและควบคุมการผลิต
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

21-Jul-17

 

Applied
 • Quality Assurance
 • 2 years working experience in QA functions
 • packaging automotive

21-Jul-17

 

Applied

VALUE INNOVATION SUPERVISOR (PACKAGING)

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Degree or higher in Science-Polymer, Packaging
 • Have background in packaging will be an advantage
 • Good command of English communication

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree with at least 3-5 years of
 • experience in Safety
 • Male/ Female age not over 37 years old

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ในระบบคุณภาพ BRC,IFS
 • วางแผนการประกันคุณภาพสินค้าทั้งกระบวนการ
 • ตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคล

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิเคราะห์

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Planning and Master data management Officer

Siegwerk (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor Degree in related field
 • Good command in English language
 • Working at Samutsakorn

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

OPERATIONS MANAGER (CHEMICALS)

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Degree qualified in an engineering or chemical
 • At least 5 years’ experience
 • Significant industrial safety experience

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านเครื่องดื่ม

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านเครื่องดื่ม

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปวส.ขึ้นไป อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิตโรงงาน
 • เคยเป็นหัวหน้าฝ่ายในโรงงานอุตสาหกรรม

21-Jul-17

 

Applied

Finance & Accounting Manager

JAC International

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Thai, over 8 years experience in Finance&Account
 • Exp in set up Accounting procedure.
 • Exp work for Public Company Limited is plus

20-Jul-17

 

Applied

Operations Manager

Tat Hong (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Leadership skills
 • Ability to exercise judgment and to work indepen
 • At least 10 years’ experience in heavy equipment

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountant/บัญชี

THAMAKA AGRICULTURE LIMITED PARTNERSHIP

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • พิจารณาพิเศษสำหรับผู้มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ผลงานดี โปรโมทขึ้นหัวหน้าบัญชี
 • มีสวัสดิการ

20-Jul-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิปริญาตรีขึ้นไป อายุ 35-45 ปีขึ้นไป
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการงานจัดซื้อทั้งในและนอกประเทศได้

20-Jul-17

 

Applied

Quality Manager - Food Business

Robert Walters Thailand

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Quality Assurance Manager
 • Responsible for food quality management
 • Location: Saraburi

20-Jul-17

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • ออกแบบ ลายพิมพ์เสื้อผ้าแฟชั่น
 • ปวช หรือ ปวส ขั้นต่ำ
 • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ
 • ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์
 • ภาษาอังกฤษ พอใช้ได้ อ่านออก เขียนได้

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส เทคนิคอุตสหกรรม
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
 • ภาษาอังกฤษ พอใช้ได้ อ่านออก เขียนได้

20-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล