• อายุ 18 ปี ขึ้นไป จบ ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ดูแลและควบคุมการทำงานของเครื่องจักร

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย , หญิง 25 - 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ทำการตรวจสอบคุณภาพเหล็กชนิดต่างๆ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง 18 - 35 ปี ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานจัดซื้อเหล็ก 1-3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบเหล็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลด้านวางแผนการผลิตทั้งหมด
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบการควบคุมเอกสารในระบบISO9001
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Production Engineer

Roland Digital Group (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Degree in Mechanical or Industrial Engineer
 • 1 – 3 years in Improvement process or Production
 • Age 26 – 35 years old, Thai nationality only

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QA/QC Officer

Tricel Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศชาย / หญิง 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวช./ปวส ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านประกันคุณภาพ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • ควบคุมระบบคุณภาพ
 • มีความขยันอดทน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานระบบคุณภาพ
 • เอกสารต่างๆในระบบ ISO/TS16949:2009
 • มีความรู้ระบบ ISO/TS16949:2009

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หน้าที่รับผิดชอบ การวางแผนการผลิต
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีทักษะการแก้ไขปัญหาได้ดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในสายงายไม่ต่ำกว่า 3-5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Planning manager/ Production Planning Manager
 • Food Manufacturing / FMCG
 • Good English communication

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ / ผ่านการฝึกอบรมทางด้านไฮดรอลิค
 • มีความรู้ด้านระบบไฮดรอลิค , นิวเมติก
 • ควบคุมดูแล จัดเก็บ บำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช. ( สาขาช่างกลโรงงาน / เทคนิคการผลิต)
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO 9001 / 14001 / OHS 1800
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 2.5mths, Mes Ins, Prvd F,OT Pay,Transp, Meal
 • Global Electronics Products Manufacturing
 • Exp. in Factory Management over 10 yrs.

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree with at least 3 years of
 • experience in Accounting or Internal Audit
 • Male/ Female age not over 35 years old

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supports the efforts of the process engineers
 • Serves as a resource on plant technologies
 • Lead operational excellence and continuous improve

24-May-17

 

Applied
 • ความก้าวหน้าในอาชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • สวัสดิการครบครัน หอพัก รถรับส่ง อาหารฟรี

24-May-17

 

Applied
 • มีความก้าวหน้าในอาชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • สวัสดิการครบครัน หอพัก รถรับส่ง อาหารฟรี

24-May-17

 

Applied
 • วิศวกรวางแผนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพขบวนการผลิต
 • วุฒิการศึกษา :ปวส,ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ

24-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส เทคนิคอุตสหกรรม
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
 • ภาษาอังกฤษ พอใช้ได้ อ่านออก เขียนได้

24-May-17

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ
 • ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์
 • ภาษาอังกฤษ พอใช้ได้ อ่านออก เขียนได้

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบ ลายพิมพ์เสื้อผ้าแฟชั่น
 • ปวช หรือ ปวส ขั้นต่ำ
 • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช หรือ ปวส ขั้นต่ำ
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
 • เพศชาย/หญิง

24-May-17

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีประสบการณ์ด้านQC เสื้อผ้าสามปีขึ้นไป
 • ควบคุมคุณภาพงานสกรีน

24-May-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

24-May-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าให้ได้คุณภาพ

24-May-17

 

Applied

Production Supervisor

Coats Thread (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Ensure that all Health & Safety
 • Managing work in Process and taking appropriate
 • Analysis daily and appropriate action planning

24-May-17

 

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • ป.ตรี เคมี วิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต
 • ปสก.ตรงในสายงาน 10 ปี อยู่ในระดับหัวหน้างาน 5 ปี

24-May-17

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • Bonus 3 mths, Health & Life Insurance, Lunch, etc.
 • Manufacturing of Electronic products
 • Experience in Accounting of Manufacturing

23-May-17

 

Applied
 • Oversee production processes
 • Chemical Engineer
 • Experience in managerial level at least 5 year

23-May-17

 

Applied

Supply Planning Manager – Food Processing

Criterion Asia Recruitment

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor Degree in Supply Chain Management
 • Experiences in Food & Beverages at least 3 years
 • Excellent analytical and communications skills

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QC supervisor

GF.MANUFACTURING Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ช/ญ อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพ 0 - 5 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Officer Planning and Logistic

THAI UNION GROUP PCL.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor’s degree in Business Management, Statisti
 • 2 years work experience
 • Knowledge of costing and production plan

23-May-17

 

Applied

SENIOR QA MANAGER (GARMENT)

Fischer & Partners Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • 7-10 years experiences in QA in garments
 • ISO Quality System
 • Quality Testing and Inspection

22-May-17

 

Applied

QC/QA

Trakul Thai Products Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์/ยอดงานในกระบวนการผลิต
 • สรุปรายงานส่งผู้บังคับบัญชา และอื่นๆตามที่ได้รับมอ
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

22-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย – หญิง อายุ 20- 35 ปี
 • ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีความละเอียดรอบคอบ

22-May-17

 

Applied
 • Good Remuneration Package
 • 5 Days Working
 • Working at Industrial Estate

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ในระบบคุณภาพ BRC,IFS
 • วางแผนการประกันคุณภาพสินค้าทั้งกระบวนการ
 • ตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคล

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • มีความรู้ในระบบ OHSAS 18001

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิเคราะห์

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนการผลิต
 • ขยายการผลิตในประเทศ
 • ขยายการผลิตต่างประเทศ

22-May-17

THB10k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความเป็นภาวะผู้นำ

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี การตลาด
 • มีความรู้ในการโต้ตอบ Mail เป็นภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรู้ด้านออกแบบ Packging

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันคุณภาพของสินค้าตามข้อกำหนด
 • ควบคุมการปรับเทียบอุปกรณ์ตรวจวัด
 • ประกันคุณภาพของสินค้าตามข้อกำหนดและความต้องการ

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
 • ควบคุมกระบวนการผลิตและควบคุมการปฏิบัติงาน
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • New Product Development
 • อายุ 18-30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมระบบไฟฟ้าโรงงาน
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35

22-May-17

 

Applied
 • Bonus 3 mths, Health & Life Insurance, Lunch, etc.
 • Manufacturing for Electric Machines products
 • Experience in Accounting of Manufacturing

20-May-17

 

Applied
 • Bonus 3 mths., Free lunch, Shuttle Bus, Insurance
 • Manufacturing World wide electronic device
 • At least 10 yrs. exp. in Electronics Manufacturing

20-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล