• มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 1
 • เคยผ่านงานโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทบรรจุภัณฑ์
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant QC MANAGER / QC MANAGER

Great Food (Dehydration) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor's Degree or higher in related field
 • 8 years work experience in QC/QA/QS
 • Knowledge in ISO/GMP/HACCP/FSSC

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Process Development Engineer (Shrimp)

THAI UNION GROUP PCL.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Process Development
 • Process Development in Food industry
 • Engineering

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Officer Planning and Logistic

THAI UNION GROUP PCL.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor’s degree in Business Management, Statisti
 • 2 years work experience
 • Knowledge of costing and production plan

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35 ปี
 • ควบคุมพนักงานให้ทำงานให้ทันตามที่กำหนดไว้
 • แจ้งรายละเอียดงานที่แล้วเสร็จให้หัวหน้างานรับทราบ

24-Feb-17

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 35 ปี
 • ควบคุมดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของวัตถุดิบ
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท

24-Feb-17

THB10k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ดูแลด้านวางแผนการผลิตทั้งหมด
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็ก

24-Feb-17

 

Applied

General Production

The Steel Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • พนักงานฝ่ายผลิต เรียงท่อเหล็ก แพ็คเหล็ก
 • เพศ : ชาย , หญิง 18 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุมเอกสารในระบบ ISO 9001 และระบบ มอก.
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • รับผิดชอบ การเตรียม วิเคราะห์ตัวอย่าง
 • จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์แจ้งฝ่ายผลิต
 • ปวส. - ปริญญาตรี

24-Feb-17

 

Applied

เจ้าหน้าที่ R & D

The Steel Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • จัดทำระบบ มอก.
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับระบบข้อเสนอแนะ ( Kaizen )
 • เพศ ชาย หญฺิง 25 - 35 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied

เจ้าหน้าที่ QC

The Steel Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • จัดทำเอกสารตรวจสอบคุณภาพ
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรม,
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิต 3-8 ปี
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้าและระบบน้ำประปา

24-Feb-17

 

Applied
 • อายุ 35-45 ปี วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไปทุกสาขา
 • ทักษะภาษาอังกฤษดี (พูด อ่าน เขียน)
 • มีประสบการณ์ตามสายงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารจัดการกระบวนการพิมพ์และวางแผนงาน
 • บริหารงานการพิมพ์ให้ได้ตามเป้าหมาย แผนงาน
 • วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาการพิมพ์ หรือที่เกี่ยวข้อง

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Quality Management
 • Management Level
 • 6 years working experience in Quality / Document c

23-Feb-17

 

Applied
 • Engineering
 • Garment and Textile
 • Sewing Supervisor

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย หญิง วุฒิ ปวส.ถึง ปริญญาตรี
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงาน
 • มีความรู้เรื่องระบบ ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QA/QC Officer

Tricel Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศชาย / หญิง 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวช./ปวส ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านประกันคุณภาพ

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • วางแผนลดต้นทุนการผลิต

23-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลพนักงานในสายผลิต
 • เพศ : ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

23-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการจัดการทั่วไป
 • ประสบการณ์งานด้านคลังสินค้า ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร
 • ควบคุมและวางแผนการทำงานของฝ่ายโลจิสติคส์

23-Feb-17

 

Applied
 • Master/Bachelor’s Degree in Safety, Health
 • Implementing ISO4001, OHSAS18001
 • Manage waste management system

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมเครื่องจักรผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป
 • สุขภาพแข็งแรง เข้ากะได้

22-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจเช็คใบสั่งงานก่อนผลิต
 • ดูแลเครื่องจักรให้สะอาดอยู่เสมอ
 • สามารถเข้ากะได้

22-Feb-17

 

Applied
 • วางแผนการผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Feb-17

 

Applied

Production Planning Manager - Samutsakorn

Upper Hands Solutions Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • production planning
 • packaging, plastics
 • management level

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความสามารถในการขับรถแบคโฮ/ รถแมคโคร
 • สามารถดูแลรักษาเครื่องจักร
 • ขึ้นสินค้าเพื่อการขนส่ง

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่ง
 • บันทึกผลการตรวจคุณภาพประจำวัน

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

In-House Manager

Siegwerk (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • 5 years experience in Printing Ink Manufacturing
 • 2 years in Supervisory role
 • Ink contract and Service Level Agreement terms are

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Office(Excel/PowerPoint/Outlook) is necessary
 • Good with English
 • Reviewed weekly, monthly, quarterly,

20-Feb-17

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Management Associate

THAI UNION GROUP PCL.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Master degree in related field
 • 0-2 years of experience
 • Excellent command of English

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช.ขึ้นไป
 • เพศชาย มีประสบการณ์ 5 ปี
 • อายุ 40 ปี ขึ้นไป

20-Feb-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • อายุ 35 ปี ขึ้นไป

20-Feb-17

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ ชาย,หญิง /วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/ อายุ22-30 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้/มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีทัศนคติที่ดี ใส่ใจและมีความกระตือรือร้น

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ด้านงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • มีความมุ่งมั่น
 • สามารถประจำที่นิคมสินสาคร

10-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล