Continuous Improvement Manager

Robert Walters Thailand

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Lean Manufacturing
 • Six Sigma
 • Process Engineering

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 - 35 ปี จบ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office
 • ประสบการณ์การทำงานด้าน ISO9001 : 2015

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Engineering support of Metrology Instrument
 • Technical advising, troubleshooting and seminar
 • Leader of Measuring precision instrument

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปี ด้านการติดตั้งเครื่องใช้ในโรงงาน

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำหน้าที่ฝ่ายผลิต งานการผลิต เย็บผ้าใบ
 • เพศหญิง อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนงานด้านความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน

22-Feb-17

 

Applied

หัวหน้างาน

Muang Thai Food Products Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • ช/ญ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิม.6-ปวส.
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

22-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตฐานบริษัท
 • ตรวจสอบอุปกรณ์และอะไหล่ก่อนช่างจะนำไปติดตั้ง
 • ทดสอบการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆก่อนนำไปส่ง

21-Feb-17

 

Applied

QC/ Production Technician

Siam Paper Decor Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • At least Diploma Holder, science background
 • Able to work night shift
 • Can read/ write English, speaking is advance

21-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล