• ตำแหน่งที่ประเทศลาว
 • มีสวัสดิการค่าตั๋วเครื่องบินกลับไทย ฟรี
 • โรงงานใหม่เอี่ยม เครื่องจักร ทันสมัย

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหาร จัดการงานในฝ่ายผลิต
 • กำหนดกลยุทธ์การทำงานของฝ่ายผลิต
 • หาแนวทางแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ได้คุณภาพ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตำแหน่งที่ประเทศลาว
 • มีสวัสดิการค่าตั๋วเครื่องบินกลับไทย ฟรี
 • โรงงานใหม่เอี่ยม เครื่องจักร ทันสมัย

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Occuptional, Health, Safety, Security, SHE
 • Enviromental, OHSAS, Manufacturing, EMS,
 • Electronics Industry,

20-Feb-17

 

Applied
 • Male, Myanmar nationality
 • Degree or Master’s degree in Business, Engineer
 • Strong Leadership Skill

15-Feb-17

 

Applied
 • Male, age over 40 years old
 • Degree in Food Sciences, Food Technology
 • Good command of spoken and written English

07-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี / โท สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารในอุตสาหกรรมอาหาร 3-5

07-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล