• The preparation of the companies QA manual control
  • Control and the distribution of all the companies
  • Monitor all quality related activities

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • มีความรู้ด้านบริหารแปลงเกษตร
  • สนใจการช่วยเหลือพัฒนาสังคม
  • มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์

20-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล