• ออกแบบการผลิต,ทดสอบตัวอย่าง,ทำการผลิตชิ้นงาน
 • Can use auto CAD or Mastercam
 • 5 years in CNC Machining or CNC Lathe

56 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถขึ้นทะเบียนจป.ตามกฎหมายกำหนด
 • ขับรถยนต์ได้

56 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุม เครื่อง CNC ขึ้นงานตามแบบที่หัวหน้ามอบหมาย
 • ตรวจเช็คความถูกต้องของชิ้นงานที่ทำ ตาม DWG
 • จัดทำบันทึกการทำงาน ประจำวันตามระบบ ISO

56 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการ รับเข้า - ตัดออกของวัตถุดิบ
 • ควบคุมการเบิกจ่าย Cutting Tool, อุปกรณ์เครื่องมือ
 • มีความรู้เรื่องระบบ ISO 9001 : 2008

56 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม CAM
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ขึ้นไป

56 นาทีที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • จบการศึกษาระดับ ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี
 • มีความรู้ความสามารถในการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบแม่พิมพ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้น

56 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนและบริหารงาน
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO , GMP,
 • มีทัษณะในการแก้ไขปัญหา และการสื่อสาร

56 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี พอลิเมอร์ เคมี หรือ วิศวกรรมศาสตร์
 • ทำหน้าวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO GMP

56 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วางแผนการผลิต
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

57 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years in manufacturing
 • Allocate right resources
 • Good command in English

57 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering/Automotive
 • >15 years experiences in Product Development
 • Multiple communication capabilities

58 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตได้
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานโครงการก่อสร้างมา 5 ปี

58 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง / อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
 • ปรับปรุงพัฒนาระบบให้มีคุณภาพ

58 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • having knowledge of ISO 9001 and 14001
 • ISO 9001 maintenance, internal audit
 • bachelor degree in engineering

59 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • age : 27~38 years old
 • knowledge of processing CNC and machining center
 • responsible for mechanical processing process

59 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Set-up Tooling ตามแผนผลิต
 • เพศชาย อายุ 20 -30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน CNC อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

59 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Identify possible productivity savings
 • Manage/drive multiple Variable Cost Productivity
 • Work with internal team to fully deploy Company

59 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลา และเข้ากะได้

59 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • B.Eng or higher in Electronics Industrial Engineer
 • Minimum of 4 years working experience
 • Knowledge of Quality Management System

59 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Support test engineer for controlling test.
 • Maintain good housekeeping-5S.
 • 1-3 years experience in products/materials.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 6 years of experience in a production supervisory
 • Bachelor degree in engineering
 • Experience with Lean Manufacturing, Kaizen, 5S

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male , Thai Nationality, Age 35 - 40
 • Bachelor or Master Degree in any related fields
 • 3 - 10 years working experience

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage logistics and supply chain in Manufacturing
 • Control and confirm goods and pricing
 • 7 years of experience in Supply chain

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Control operator in Production line
 • Manage production procedure
 • 5 years of experience in Production of Automotive

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • B.S. or M.S. Degree in Engineering
 • 7+ years of related industry experience
 • Excellent interpersonal and verbal communication

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • B.S. or M.S. Degree in Engineering
 • 7+ years of related industry experience
 • Knowledge of production management

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age: > 22 years old
 • Degree / Major in Engineering
 • To investigate the product quality report (PQR)

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female , Age: 20 up
 • Manage Year Plan Count Control of Container
 • Manage Year Plan Count Control of M/H Warehouse

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male , Age 28-35 years old,
 • Bachelor degree in engineering
 • Good attitude, strong management and problem solvi

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการประกันคุณภาพ
 • ปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ, เครื่องกล, ไฟฟ้า

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการประกันคุณภาพ
 • ปวส. ปริญญาตรี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • COST SAVING PROJECT
 • SOURCING
 • SUPPY CHAIN MANAGMENT

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ25-40 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ Production Leader

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิงเท่านั้น อายุ 21-30 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง , อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
 • สามารถทำโอทีได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง , อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
 • สามารถทำโอทีได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง , อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
 • สามารถทำโอทีได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Planning or Purchasing.
 • Experience with SAP material master.
 • Good communication skill in English.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิ เพศชาย อายุ18 ปี - 45 ปี
 • สามารถเข้ากะได้
 • มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Control Production line to run smoothly
 • Experience in assembly process
 • Improve quality, productivity

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Procurement Parts
 • Parts Inventory Control
 • Follow up part with supplier

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • QA Manager
 • QA Manager Food Fields
 • QA Manager Food

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Inventory management
 • Goods Delivery and export
 • Material and finish goods storage management

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุุระหว่าง 30 - 40 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3 ปี
 • สามารถในการวางแผน ติดตามงาน เรื่องแม่พิมพ์

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor in Any Engineering / Science Field
 • Good Command in English Business Level
 • 5 years in Automotive field

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female Age 30 - 40 years old
 • Experience in management 10 years
 • Bachelor degree in Engineering

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ERP system
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Good communication in English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience Materials Control in OEM or Tier 1
 • Experience with ISO system including TS 16949
 • Strong English communication and writing skill

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล