• วางแผนกระบวนการผลิต
 • ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • ดูแลติดตามงานในขบวนการผลิต

22-Jul-17

 

Applied
 • ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิ ม.6., ปวช., ปวส.
 • งานประกอบชิ้นส่วนหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

22-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย พ้นภาระทางทหาร
 • ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง/สาขาอิเล็คทรอนิคส์
 • ตรวจสอบคุณภาพและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

22-Jul-17

 

Applied
 • บำรุงรักษาเครื่องวัดและอุปกรณ์ทดสอบ
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ไฟฟ้ากำลัง
 • มีความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

22-Jul-17

 

Applied
 • Degree in Engineering, Business Administration
 • Minimum 3 years relevant experience
 • Good command of English

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Assisting development managers on developing new a
 • Developing new raw materials for using
 • Developing new product formulations

21-Jul-17

 

Applied
 • support the global procurement initiative
 • ISO 14000/ISO 9000/TS 16949/VDA6.3 certifications
 • Good command of English

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสาตร์อาหาร, อุตสาหกรรมเกษตร

21-Jul-17

 

Applied

INDUSTRIAL ENGINEER

Molex (Thailand) Ltd.

ภาคตะวันออก

 • Bachelor’s degree in Engineering
 • At least 3 year experiences
 • Knowledge of Statistical Tools, Time&Motion Study

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • good command of english
 • Experience 3-5 years
 • Kaizen projects, document control

21-Jul-17

 

Applied
 • At least 5 years Cost in manufacturing field
 • SAP, US GAAP and Thai GAAP
 • Cost Accounting, Standard Cost , Inventory

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years Indirect Sourcing/Purchasing in automotive
 • Non-Production, Tooling, Machine
 • suchat@kensington.co.th

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineer
 • Working Experience in Project Management
 • Fluent in English.

21-Jul-17

 

Applied
 • Thai, Manufacturing, supervisor
 • Good command of English.
 • 0-10 years experience in manufacturing.

21-Jul-17

 

Applied
 • 5-10 years in Production Engineer (Automotive)
 • manage machining processes
 • suchat@kensington.co.th

21-Jul-17

 

Applied
 • Degree or higher in Science or Engineering
 • NPI Quality Engineer, Section manager level
 • 8 years up of experience in IC Manufacturing

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Occupational Health and Safety
 • Knowledge in ISO 14001 and OHSAS 18001.
 • Have knowledge in EH&S laws & regulations

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Chemical, Mechanical, Industr
 • 5 years of professional experience in manufacturin
 • Experience in Project Management as team leader

20-Jul-17

 

Applied
 • At least 5 years experiences in management level
 • Good command in English and Computer skills
 • operations planning, production planning.

20-Jul-17

 

Applied
 • 10+ years’ of experience
 • Experience of International standards
 • MS Office, MS Project, AutoCAD, SAP etc.

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manpower planning
 • Automotive
 • Purchasing, control raw material

20-Jul-17

 

Applied
 • Production planning & Control
 • Manufacturing Company
 • Automotive

20-Jul-17

 

Applied

QA/QC Staff

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • APQP function
 • FMEA, Control Plan, MSA,SPC and PPAP
 • Automotive

20-Jul-17

 

Applied
 • Quality Control
 • Automotive, Non-Conformity parts
 • SPC, MSA of QC Section

20-Jul-17

 

Applied
 • QA/APQP
 • Automotive
 • ISO/TS16949 (IATF16949)

20-Jul-17

 

Applied
 • Procurment Engineer
 • Purchasing Engineer
 • SAP

20-Jul-17

 

Applied
 • Continuous Improvment
 • Lean
 • Plastic Injection

20-Jul-17

 

Applied
 • Cost Engineer
 • SAP
 • Cost Estimator

20-Jul-17

 

Applied
 • สามารถใช้ระบบ Sap และใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีและมีความเป็นผู้นำ
 • ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาเคยมีผู้ใต้บังคับบัญชา

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Mechanical/Production Engineering
 • 3-5 years of manufacturing experience
 • Knowledge in Six Sigma & Lean management, AutoCAD

20-Jul-17

 

Applied
 • Machining, Industrial, process Engineer, CNC
 • Automotive Manufacturing
 • suchat@kensington.co.th

19-Jul-17

 

Applied
 • QMS Manager
 • Knowledge of ISO9001/TS 16949 and ISO 14001
 • Strong systems, process and best practices experie

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5years experience Operation&Maintenance management
 • Experience Facilities,Construction,EnergyReduction
 • Maintenance Best Practice

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent in English communications.
 • Have exp. in Customer service in Manufacturing
 • Able to work at Bangpakong (Bangna-Trad Rd. km.36)

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Age Between 30 - 40 yrs old
 • Bachelor's Degree in Production, Industrial or any
 • 10 yrs experience in Electronic Manufacturing

19-Jul-17

 

Applied
 • Planning Production Control
 • Bachelor degree Industrial Engineering
 • 1 year Experience

19-Jul-17

 

Applied

QA Staff

Ashimori (Thailand) Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Support new model and claim analasis
 • Male less than 36 Years
 • 2 years experience. (About QA, QC)

19-Jul-17

 

Applied
 • Quality System Management
 • Electronics manufacturing services
 • Manage Quality team member

19-Jul-17

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Management of production engineering
 • Electronics manufacturing services
 • Process planning for PCB (Printed circuit board)

19-Jul-17

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor in Electrical, Electronics, Physics
 • 10 experiences in semiconductor manufacturing
 • Good knowledge of ISO 9001 or ISO/TS 16949

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good work condition
 • Good salary and welfare
 • Work with big company

19-Jul-17

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Plastic Injection from Automotive or related.
 • Good command of English
 • At least 3 years in Quality Control.

19-Jul-17

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Wellgrow, English, NPI
 • Electronics, Semiconductor, IC
 • APOP, Process Engineer, Quality Engineer

19-Jul-17

 

Applied

Factory Manager

Roongthavorn Plastic Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Manage and handle operation efficiency on target
 • Handle production planning, manage production
 • Monitor all production planning schedule, process

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบ การรับ-เบิกจ่าย
 • ตรวจสอบจำนวน คุณภาพให้ถูกต้องกับที่ระบุไว้ในเอกสาร
 • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

19-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุมและตรวจสอบระบบการรับเข้า-ออกวัตถุดิบในสโตร์
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี
 • อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7 years in QA related work(Automotive)
 • Report of all New model & APQP .
 • Support All Customer Activities .

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years’ experience in engineer
 • Find solution for warehouse manager
 • Analytical Thinking Skills and proactive

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years in production planning & control
 • Analytical Thinking Skills and proactive
 • Analyze data to monitor performance

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7 years in QA related work(Automotive)
 • Analytical Thinking Skills and proactive
 • Good attitudes and high enthusiasms

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล