• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, อุตสาหการ
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วางแผนการผลิต ควบคุมการผลิตภายใต้คุณภาพ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • CATIA V5, CATIA
 • 3D designing softwares, Solidwork
 • AutoCad

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน

Applied
 • Male or Female, 30 + years of age.
 • 5+ years experience in QA within a Manufacturing
 • Must be able to understand, speak & write English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน

Applied
 • Japanese automotive , 20 yrs, Amata-Chonburi.
 • 7 yrs++ in Automotive in quality function.
 • Good at English with smart computerized .

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิ ม.6., ปวช., ปวส.
 • งานประกอบชิ้นส่วนหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย พ้นภาระทางทหาร
 • ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง/สาขาอิเล็คทรอนิคส์
 • ตรวจสอบคุณภาพและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บำรุงรักษาเครื่องวัดและอุปกรณ์ทดสอบ
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ไฟฟ้ากำลัง
 • มีความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 years experience within a FMCG
 • Electrically Competent Certification
 • Working experience in multi national company

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

INDUSTRIAL ENGINEER

Molex (Thailand) Ltd.

ภาคตะวันออก

 • Bachelor’s degree in Engineering
 • At least 3 year experiences
 • Knowledge of Statistical Tools, Time&Motion Study

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบ การรับ-เบิกจ่าย
 • ตรวจสอบจำนวน คุณภาพให้ถูกต้องกับที่ระบุไว้ในเอกสาร
 • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor in Electrical, Electronics, Physics
 • 10 experiences in semiconductor manufacturing
 • Good knowledge of ISO 9001 or ISO/TS 16949

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมและตรวจสอบระบบการรับเข้า-ออกวัตถุดิบในสโตร์
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี
 • อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years in production planning & control
 • Analytical Thinking Skills and proactive
 • Analyze data to monitor performance

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years’ experience in engineer
 • Find solution for machine problem during productio
 • Analytical Thinking Skills and proactive

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7 years in QA related work(Automotive)
 • Report of all New model & APQP .
 • Support All Customer Activities .

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Laboratory Testing
 • Material Control Specialist
 • Plastic packaging

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7 years in QA related work(Automotive)
 • Analytical Thinking Skills and proactive
 • Good attitudes and high enthusiasms

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Management of production engineering
 • Electronics manufacturing services
 • Process planning for PCB (Printed circuit board)

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

QC Engineer

Aspark Recruitment Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Handled about Non-Conformity parts on ability.
 • Contact Supplier When the Problem Occurs
 • Analytical Thinking Skills and proactive.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QC Staff (SQE)

Aspark Recruitment Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Bachelor Degree in Instrument, Electrical
 • 1 years’ experience in QC related work(Automotive)
 • Support supplier quality improvement activity

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Quality System Management
 • Electronics manufacturing services
 • Manage Quality team member

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Age 30 over years old
 • Degree or higher in Engineering fields
 • 5 year of experience in QA function with manufactu

28-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Factory manager
 • Industrial engineer
 • Process engineer

28-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ออกแบบและพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์
 • สามารถใช้งานโปรแกรม cad cam solidworks ug nx ได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานในเขตพื้นที่บางพลีและบางปะกงได้

28-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Plastic Injection from Automotive or related.
 • Good command of English
 • At least 3 years in Quality Control.

28-Jun-17

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

QC Inspector

Mechanical Construction Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • ตรวจสอบงานคุณภาพประจำวัน
 • จัดทำเอกสาร Checksheet ในการตรวจสอบ
 • จัดทำรายงานปัญหาคุณภาพที่พบ เพื่อเข้าประชุม

28-Jun-17

 

Applied
 • Thai, Manufacturing, supervisor
 • Good command of English.
 • 0-10 years experience in manufacturing.

28-Jun-17

 

Applied
 • เดินพิธีการศุลกากร พร้อมตรวจปล่อยสินค้า ขาเข้า-ออก
 • ติดต่อประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลเอกสาร / จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย

28-Jun-17

 

Applied
 • 3+ years in Production Control/Production Planning
 • Knowledge in APQP, New Model Management,TPS System
 • Problem-solving,Analytical Thinking,Decision Makin

28-Jun-17

 

Applied
 • Production Manager, CNC Machining, PLC Assembly
 • Assistant Plant Manager, Metal Automotive, MNC
 • Good in English

27-Jun-17

 

Applied
 • Maintenance Manager with Automotive Manufacturing
 • CNC, PLC and Facility control
 • Good In English

27-Jun-17

 

Applied
 • Operation Manager, CNC Machining, PLC Assembly
 • Assistant Plant Manager, Metal Automotive, MNC
 • Good in English

27-Jun-17

 

Applied
 • Control Engineer, PLC Engineer, PLC, Automation
 • Automotive Business
 • suchat@kensington.co.th

27-Jun-17

 

Applied
 • Mechanical engineering
 • Strong PC skill MS Word, Excel, PowerPiont
 • Good command of both written and spoken in English

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Industrial Engineering,Engineering Management
 • Strong PC skill MS Word, Excel, PowerPiont
 • Good command of both written and spoken in English

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Industrial Engineering,Engineering Management
 • Strong PC skill MS Word, Excel, PowerPiont
 • Good command of both written and spoken in English

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QA Section Chief

JAC International

ฉะเชิงเทรา

 • 7-Year of Electronic Quality Assurance Experience
 • Know FMEA, MSA, SPC, QMS, 8D, Green & Lean Belt
 • Good English & Ability to Lead Quality Team

27-Jun-17

 

Applied
 • Bonus, Life Ins, Group Ins, PF, Training, Etc
 • At least 4 – 5 years experiences in Planning
 • Good command of English

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

R&D Engineer 1 Position

Lenso Wheel Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • เพศชาย อายุ 25 - 38 ปี
 • ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม ANSYS

27-Jun-17

 

Applied
 • PLC, Maintenance Engineer, Automation Control
 • Automotive Business
 • suchat@kensington.co.th

27-Jun-17

 

Applied
 • Manufacturing improvement, process engineer
 • 5-10 years in Automotive Manufacturing
 • suchat@kensington.co.th

27-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electronics, Test Engineer
 • Visual, C++
 • English, IC, Secminconductor, Electronics

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Supply Chain Manager

Robert Walters Thailand

ฉะเชิงเทรา

 • Lead all aspects of distribution
 • One of the most respected global industry firms
 • Play a key role in the supply chain team

27-Jun-17

 

Applied
 • Develop, improve and maintain strong process.
 • Experience in rubber manufacturing at least 5 year
 • Able to work under high pressure.

27-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Science
 • Have skills in Laboratory equipment
 • Able to work at Wellgrow, Bangna-Trad Rd. Km.36

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent in English communications.
 • Have exp. in Customer service in Manufacturing
 • Able to work at Bangpakong (Bangna-Trad Rd. km.36)

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Quality document system
 • Good in English
 • Able to work at Wellgrow, Bangna-Trad Rd. Km.36

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Quality Engineer in Automotive, machining
 • Good in English
 • suchat@kensington.co.th

27-Jun-17

 

Applied
 • 0-10 experience in planning
 • Good command of English.
 • Able to operate personal computer: Microsoft excel

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Supply Chain
 • Monitor and manage with performance of keys suppli
 • 1 – 3 years work experience

26-Jun-17

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล