• Management System in Production Dept.
  • Degree related to production process/technology
  • Able to work in Khon Kaen

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • วางแผนและควบคุมแผนการผลิต และการประกันคุณภาพ
  • มีความสามารถด้านการจัดการและวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพ
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bachelor Degree in related field
  • 5 years of experience required
  • Production planning and Control , ISO

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล