• แนะนำและจองโรงแรมให้กับลูกค้า
  • ใช้ระบบจองตั๋ว Galileo และ/หรือ Amadues ได้
  • มีประสบการณ์ด้านการออกตั๋วเครื่องบิน

19-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล