• จัดทำและควบคุมแผนการผลิตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  • วางแผนควบคุมการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
  • วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการทำงาน

23-Jul-17

 

Applied
  • ควบคุมงานขายให้ได้ตามเป้าหมายการขายประจำปี
  • เสนอแนะแผนการตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ
  • ควบคุมการเก็บเงินและการปล่อยสินเชื่อ

23-Jul-17

 

Applied
  • Earn per successful research study completion
  • Flexible time management
  • Receive legitimate research studies regularly

14-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล