Marketting/การตลาด

Bantai-Crystal Ceramic Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • วางแผนงานกับผู้บริหารในการกระตุ้นยอดขาย
 • ดูแลรับผิดชอบลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า
 • ทำงานร่วมกันเป็นทีมกับทุกฝ่ายของบริษัทฯ

24-Apr-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • วางแผนกับผู้บริหารในการกระตุ้นยอดขาย
 • รับผิดชอบหาลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่า ของบริษัทฯ
 • ทำงานร่วมกันเป็นทีมกับทุกฝ่ายของบริษัทฯ

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป บุคลิกภาพดี พูดจาคล่องแคล่ว
 • คอยต้อนรับ พูดคุยกับลูกค้า
 • ทำงาน 18.00-01.00 น.

24-Apr-17

 

Applied

Sales & Marketing Manager

Wide Spread Intertrade Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor’s degree or higher
 • Eight to Ten years in a sales representative role
 • Good English Skill

22-Apr-17

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • > 5 Years in Sales & marketing of Medical Supplies
 • Be Independent and Professional in the Field
 • Good Command in English

18-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล