• Thai nationality candidate only.
  • Bachelor’s Degree of Business Administration.
  • 1-2 years of sales experience in health care.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ผู้จัดการด้านการตลาด
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

21-Apr-17

 

Applied
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 28 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี / การขาย การตลาด
  • รู้เส้นทางในภาคใต้ และ กรุงเทพฯ เป็นอย่างดี

19-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล