• Thai nationality candidate only.
  • Bachelor’s Degree of Business Administration.
  • 1-2 years of sales experience in health care.

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ผู้จัดการด้านการตลาด
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

20-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล