• Attractive benefits package
 • 2 years experience in the role with 5 star hotels
 • Good English communication

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years + experience
 • Fluent in Thai and English
 • Location Chiang Mai & Bangkok

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สื่อประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาด
 • ปวส. สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ขั้นตํ่า 1 ปี ในด้าน งานขาย

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/ female age between 22 – 30 years.
 • Good in speaking and writing in English.
 • Minimum 2 years’ experience in online marketing

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female aged 23-30 years.
 • Fluent in English both spoken and written.
 • 1-3 years’ experience in advertising/media fields

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Male or Female Age 25-35 Years
 • Bachelor degree Humanities, Administration
 • experience at least 3 years in factory

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการตลาด / บริหารธุรกิจ
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

22-May-17

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการสื่อสารการตลาด
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

22-May-17

 

Applied
 • ส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการ
 • ติดต่อลูกค้าในตลาดเพื่อทำการขาย
 • เพศหญิง อายุ 19-30 ปี

22-May-17

 

Applied
 • พัฒนาระบบเว็บไซด์บริษัทให้อัฟเดท
 • อัฟเดทกิจกรรมสินค้าโปรโมชั่น และงานกิจกรรมบริษัท
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

22-May-17

 

Applied

Account Executive (AE)

TECMOVE CO., LTD.

เชียงใหม่

 • เพศชาย/หญิง
 • มีความรู้ด้านสื่อ Social Media
 • รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

22-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้าย คลินิก ศัลยกรรม จะพิจาราณาก่อน
 • ไม่มีประสบการณ์ยินดีต้อนรับ
 • ค่าตอบแทน 20,000++

22-May-17

 

Applied
 • วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกำหนดทิศทาง
 • นำเสนอแผนการประชาสัมพันธ์และการตลาด
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หาลูกค้าจ้างบริษัทฯ ผลิตสินค้าประเภท สมุนไพร
 • วุฒิการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี แพทย์แผนไทย
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

22-May-17

 

Applied
 • เพศชาย -หญิง อายุ 23-35ปี
 • จัดสถานที่และอุปกรณ์ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
 • ประสานงานกับออร์แกไนซ์ ดูแลงานต่าง ๆ

22-May-17

 

Applied
 • Presentation Skills
 • Client Relationships
 • Emphasizing Excellence

19-May-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • วางแผนและควบคุมการขายและการตลาด
 • ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

19-May-17

 

Applied
 • ทำ Marketing Communication Plan
 • ดูแลเรื่อง Brand ในบางบริษัท
 • ปริญญาตรี ออกแบบ และประชาสัมพันธ์

19-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย จบวุฒิ ม.3 หรือ ปวช
 • จบด้านการการตลาด หรือ ใกล้เคียง
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

19-May-17

 

Applied
 • ประสานงานลูกค้าทั้งภายในและภายนอกโครงการ
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • วางแผนและออกแบบเครื่องมือสื่อสาร

19-May-17

 

Applied
 • งานหลัก ออกแบบสื่อ/Content คุณภาพ
 • งานแปลจากเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้ การโฆษณา
 • ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ 23 ถึง 26 ปี

18-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี การตลาด
 • เข้าใจในระบบสื่อโฆษณา Online
 • วางแผนการตลาดในทุกๆช่องทาง โดยใช้สื่อ Online

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • บริหารทีมขาย

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีจิตใจรักในงานด้านบริการ
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด
 • รักงานขาย งานบริการ มีความคล่องตัวสูง

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ดูแลสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมทางการตลาด
 • ทำสรุปสื่อส่งเสริมการขายและกิจกรรมการตลาด

18-May-17

 

Applied
 • มีความสามารถในการ การตลาด วางแผน
 • มีความรู้เกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์หรือเคยเป็น Store Manager

18-May-17

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาการตลาด
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง

18-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • วางแผนกลยุทธ์การตลาด

18-May-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบขับขี่

18-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6 - ปริญญาตรี
 • มีมิตรสัมพันธ์ที่ดี ร่าเริงแจ่มใส
 • ประชาสัมพันธ์ด้านการขายการตลาด

18-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6 - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ประชาสัมพันธ์งานป้ายทุกชนิด

18-May-17

 

Applied
 • ถ่ายรูป เดินทาง เขียนรีวิว นี่อาจคืองานในฝันของคุณ
 • part time job
 • มีกล้องเป็นของตัวเอง ตกแต่งภาพได้

17-May-17

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปว.ส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

17-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • ปวช. หรือ ปวส.
 • ต้อนรับลูกค้า

17-May-17

 

Applied
 • Requires advanced knowledge of the principles
 • Minimum five years of sales and marketing in the l
 • Knowledge of online sales and marketing OTA and So

17-May-17

 

Applied
 • เทรดมาร์เกตติ้ง พนักงานส่งเสริมการตลาด ภาคเหนือ
 • Sales Support Traditional Trade Northern
 • ดูแลกิจกรรมส่งเสริมการขาย สื่อการตลาด

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีทักษะความสามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์การขาย 1 - 3 ปี

16-May-17

 

Applied
 • อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (การตลาด, เทคนิค)
 • มีประสบการณ์การขาย 1-3 ปี

16-May-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป

16-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล