• ศึกษา วิจัย ความต้องการของตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด/การขาย อย่างน้อย 1 ปี
 • ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female, 27 years old up
 • Degree in Marketing, Logistic, Administration
 • At least 5 years’ experience in Marketing

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ
 • วางแผนและควบคุมการทำงานของทีมงาน

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • คอยต้อนรับ พูดคุยกับลูกค้า
 • มีใจรักบริการ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or equivalent in marketing
 • Experience 8 year or more in sale and marketing
 • Have owner car,can drive and driving license

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • จัดซุ้มโปรโมชั่นสินค้าต่าง ๆ
 • จัดเตรียมสินค้าโปรโมชั่นในพื้นที่พลาซ่า
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความขยัน อดทนและใจเย็น

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female age 25 between 35 years old
 • 5-10 years relevant working experience
 • Basic Computer Skills in MS office

15-Jan-17

 

Applied
 • 3 years of extensive working experience in manage
 • Fluent in English
 • Communication & Interpersonal Understanding

14-Jan-17

 

Applied
 • Strong digital marketing background
 • Social Media Savvy
 • Able to relocate to Chonburi

14-Jan-17

 

Applied
 • Age 23-29, Bachelor Degree in Business Admin
 • 0 - 3 years experience
 • English, TOEIC 600

14-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 45 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ2ปีขึ้น
 • มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อเป็นอย่าง

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Marketing, Business Administration
 • 5 years relevant experience in Sales & Marketing
 • Good command of both spoken, written English

13-Jan-17

 

Applied
 • ล่ามภาษาจีน
 • ภาษาจีน
 • จีน

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female age over 30 years old
 • Bachelors or Master degree in business, marketing
 • Experiences in product development

13-Jan-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20-30 ปี
 • ดูแลต้อนรับแขก (เตรียมห้องรับรอง/ห้องประชุม)
 • สามารถในการติดต่อประสานได้ดี

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Business administration
 • Male or Female , 27 years up
 • Experience 4 years up

13-Jan-17

 

Applied
 • Achieve the sale budget and estimation sales
 • Handle and coordinate with production
 • Contact with shipping agents & Carriers

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ensures business is turned over properly
 • Assists in leading all day-to-day activities
 • Achieves personal sales goals

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง / ชาย , อายุระหว่าง 23 ปี - 30 ปี
 • เป็นผู้ที่มีบุคลิกดี มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

13-Jan-17

 

Applied
 • excellent written and verbal communication
 • 5 years+ marketing and/or brand experience
 • Development of marketing strategy

13-Jan-17

 

Applied
 • ปวช. - ปวส. สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี

13-Jan-17

 

Applied
 • Lead, manage and develop a country team
 • Manage and develop a network of dealers
 • Protect and develop the brand in market

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Import Export
 • Marketing
 • Computer program e-mail

13-Jan-17

 

Applied
 • Possess own car with a valid driving license
 • 5 years experience in Banking business or leasing
 • Able to work in Rayong province

12-Jan-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Great Career Prospects and Advancement
 • Positive and Friendly Working Environment/Team
 • Training and Guidance Provided

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีการเจรจา สื่อสาร และมนุษย์สัมพันธ์ดี

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เข้าใจหลักการตลาดเป็นอย่างดี ในการเช่า-ขายอสังหา
 • ทำการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้า เพื่อสื่อสารองค์กร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด

12-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สามารถทำงานด้านการตลาด
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด การขายอสังหา
 • มีรถส่วนตัว สามารถเดินทางได้

12-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สามารถทำงานด้านการตลาด โฆษณา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด
 • มีรถส่วนตัว สามารถเดินทางได้

12-Jan-17

 

Applied
 • จัดทำใบเสนอราคา
 • เพศหญิง อายุ20-30 ปี
 • ปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา เช่นสาขาการจัดการ

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับโทรศัพท์ภายใน/ภายนอก ดูแลรับจดหมาย
 • ประสานงาน ติดต่อข้อมูลข่าวสาร
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Expand sales activity in new market.
 • Marketing Quotation and submit to customer
 • Female, age between 30 - 35 year.

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree of Science, Chemistry
 • experience in Sales and Marketing - 2 years
 • Valid driving license.

12-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

12-Jan-17

 

Applied
 • มีไหวพริบ
 • บุคคลิกภาพดี
 • มีความคล่องแคล่ว

12-Jan-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการเขียน
 • มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารที่ดี
 • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการด้านการตลาดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • ประสบการณ์ 5-10 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดปราจีนบุรี

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีไหวพริบ
 • บุคคลิกภาพดี
 • มีความคล่องแคล่ว

12-Jan-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ป.ตรี MKT เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • สามารถทำงานที่ฉะเชิงเทรา

12-Jan-17

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • ป.ตรี MKT เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • สามารถทำงานที่ฉะเชิงเทรา

12-Jan-17

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

12-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง บุคลิกภาพดี วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms. Office ได้

12-Jan-17

 

Applied
 • Personable with a ‘Go Getter’ attitude
 • At least 1 years B2B marketing experience
 • Excellent written and verbal communication skills

12-Jan-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Bachelor degree in marketing, business management
 • more than 5 years in experiences in transportation
 • Familiarity with the latest trends, technologies

11-Jan-17

 

Applied
 • Experience in Corporate Marketing/Social Media
 • Good command of English/ good personality
 • Knowledge in Photoshop

11-Jan-17

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศการขายและการตลาด
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คุมสื่อ online และสื่อป้ายต่างๆ รวมถึงwebsite
 • จัดทำ competitor survey วิเคราะห์แและนำเสนอ
 • ขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์ส่วนตัว

11-Jan-17

 

Applied
 • รับพนังงานหญิง 1 ตำแหน่งทำงานที่นิคมเกตเวย์ฯ
 • รับพนักงานชาย 2 ตำแหน่งทำงานที่ นิคมปิ่นทอง 2
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, age 25 year up
 • Graduate in marketing or related field
 • Experience 2 years up pf marketing & sales

11-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล