• Bachelor’s Degree with at least 3-5 years of
 • experience in Safety
 • Male/ Female age not over 37 years old

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Marketing and Sales Manager (Wheat flour)

Inteqc Feed Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Male or Female. Age 35 years old and over
 • Degree or higher in Marking or related fields
 • 5 years of work experience in marketing

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Marketing Online

Sermsang Property Development Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • วางแผนและปฏิบัติงานตามแผนการตลาด
 • กลยุทธ์การตลาด สนับสนุนกิจกรรมการตลาด
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Marketing Online

Sermsang Property Development Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • วางแผนและปฏิบัติงานตามแผนการตลาด
 • กลยุทธ์การตลาด สนับสนุนกิจกรรมการตลาด
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Brand Wilsonart
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะด้านการประสานงาน รักงานบริการ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales & Marketing Executive (Chinese Language)

THAI UNION GROUP PCL.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Marketing Executive
 • Sales and Marketing
 • Marketing Export

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Data Analytics (2 Position)

Venz Industrial Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • จบการศึกษาปริญญาตรี / โท สาขาสถิติประยุกต์
 • ประสบการณ์ทำงานกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องจักร
 • ประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Admin Online

Sincerely Screen Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ปวช หรือ ปวส ขั้นต่ำ
 • ภาษาอังกฤษ พอใช้ได้ อ่านออก เขียนได้
 • แอดมินฝ่ายขาย และรับออเด้อทางออนไลน์

20-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญาตรี ขึ้นไป
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • มีความมั่นใจและรักงาน งานบริการ

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female ,Thai Nationality
 • Degree or Master in Marketing, Engineer, Business
 • 10+ years of marketing experiences Consumer,Auto

19-Jul-17

 

Applied

Strategic Market Manager

Deestone International Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Strategic Market Manager
 • Marketing
 • Strategic Market Manager

19-Jul-17

 

Applied
 • ดูแลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Brand Wilsonart
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะด้านการประสานงาน รักงานบริการ

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality only, age 18 years up.
 • Bachelor’s Degree in Marketing or related fields.
 • Able to travel in oversea.

19-Jul-17

 

Applied

Marketing Manager

Deestone International Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Marketing Manager
 • Marketing Manager
 • Marketing Manager

17-Jul-17

 

Applied

Group Product Manager

Deestone International Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Group Product Manager
 • Manage a team of Product Managers.
 • Develop and implement a consistent and integrated

17-Jul-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้านการตลาดและลูกทีม
 • ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • Marketing Manager / ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

17-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล