• วิเคราะห์งานการตลาด
 • มีพื้นฐานหรือจบสาขาที่เกี่ยวกับการเกษตร
 • ดูแลบริการหลังการขาย

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales & Marketing Supervisor 2 positions

Riken (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Male , age 35-40 years.
 • Bachelor degree in any fields, Science field
 • Experience in plastic field will be an advantage

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิงอายุ 20 ปี - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้วน Sale อย่างน้อย 2 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาการตลาด

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finding new customers and maintaining relationship
 • Challenging any objections with a view
 • Increasing sales and profitability.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • คลิก หน้าตาดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาการตลาด

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อหาลูกค้าตรวจสุขภาพ
 • เพศชาย วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (สัญชาติไทยเท่านั้น)
 • มีประสบการณ์ในสายงานด้านประชาสัมพันธ์
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
 • รักงานขาย งานบริการ
 • ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง

20-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลการประชาสัมพันธ์บริษัท ผลิตภัณฑ์
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ดูแล+ประสานงาน การสั่งสินค้าทางช่องทางต่างๆ

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-32 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีด้านการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป

20-Feb-17

 

Applied
 • 3-5 years of sales or marketing experience
 • Fluency in English and Thai
 • Networking, Persuasion, Prospecting

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Brand Manager

PZ Cussons (Thailand) Limited

เมืองปทุมธานี

 • Solid 3-5 years
 • FMCG marketing experience in Personal Care
 • •Strong leadership & people management

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead product development projects
 • Develop strategic plan relating to new product
 • Ensure all products are appropriately adjusted

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Marketing
 • Experience in sales and marketing
 • Good command in English skills especially

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's in Arts of English or other
 • 0-1 Year experiences in CS
 • Good in English communication

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 - 45 ปี
 • ปริญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี

17-Feb-17

 

Applied
 • การศึกษา: ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • อายุงาน: 1-2 ปี (นักศึกษาจบใหม่สามารถสมัครได้)
 • เงินเดือน: 15,000-21,000

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Buyer House Brand
 • Hard Line & Soft Line Product
 • Retail Business Experience

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแล project event booth และงานพื้นที่ขาย
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับ supplier ในการควบคุมการก่อสร้าง

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

16-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถสื่อสารได้
 • มีทักษะในการบริหารจัดการ

16-Feb-17

 

Applied
 • Define and analyze new product development.
 • Ability to analyze market data.
 • Perform market visit form time to time.

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด การวิจัย
 • รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน

16-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด การวิจัย
 • มีความเข้าใจในการวิจัยตลาด การจัดทำแบบสำรวจ
 • ประสบการณ์ในด้านการตลาด หรือการวิจัยตลาด

16-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล