• มีสวัสดิการเยอะ
 • มีโบนัน
 • บริษัทใหญ่มีความมั่นคง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนและพัฒนาระบบการขาย Online
 • ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเพื่อให้เป็นรู้จัก
 • ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนกิจกรรมกาาขาย และปฏิบัติ ตามแผนงานการขาย
 • แผนและทำการเจาะตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายของผลิตภํณฑ์
 • ส่งเสริม และรักษาภาพลักษณ์องค์กร Band Identity

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / จีน
 • ความสามารถในการแปลภาษาจีน - ไทย, ไทย - จีน
 • ความรู้ภาษาจีนอยู่ในระดับ HSK Level 3 ขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดกิจกรรมสนับสนุนการขายนอกสถานที่ตามศูนย์การค้า
 • สามารถไปต่างจังหวัดได้
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • แนะนำสินค้า / สาธิตสินค้า
 • อายุ 20-40 ปี เพศชาย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in brand building and strategy
 • Experience in implementing annual marketing plan
 • Experience in the FMCG retail industry, furniture

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25 – 40 ปี
 • ดูแลงานสื่อออนไลน์
 • สามารถขับรถกะบะได้และมีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Apr-17

 

Applied
 • New graduated
 • Marketinge
 • Brand Management

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree holder or above in Business Administration
 • At least 5 years of relevant work experience
 • Developing and implementing a strategic

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ทางดานการตลาด อย่างน้อย 1 ปี
 • สำรวจรูปแบบสินค้าที่ต้องการและทำรายงานสินค้า

26-Apr-17

 

Applied
 • Promotes/sells/secures order
 • Demonstrates/services to potential customer
 • Create a sales volume to exceed sales target

26-Apr-17

 

Applied
 • งานบริการหลังการขาย
 • ดูแลลูกค้าของบริษัท
 • ปริญญาตรี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

26-Apr-17

THB16k - 20k /เดือน

Applied

Marketing Director

ELECTRONICS EXTREME LIMITED

เมืองนนทบุรี

 • Experience 10+ years in management and marketing
 • Excellent in marketing & business development
 • Strong in driving results and people management

26-Apr-17

 

Applied

Marketing Manager

ELECTRONICS EXTREME LIMITED

เมืองนนทบุรี

 • Bachelor’s /Master degree in Marketing
 • 5 years experienced in marketing
 • Excellent in marketing & business development

26-Apr-17

 

Applied
 • Marketing Communication in b2b business
 • 3-5 years experiences in PR&Marketing function
 • Excellent written & verbal English communications

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or higher in Marketing or related field
 • Multi-tasking with good prioritizing skills
 • Strong analytical skills with result oriented

26-Apr-17

 

Applied
 • campaign marketing
 • offline/online marketing
 • Other Income

26-Apr-17

 

Applied
 • ดุูแลช่องทางการจัดจำหน่าย digital marketing
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด, สื่อออนไลน์, มัลติมีเดีย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการทำการตลาด

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Marketing
 • 0 - 5 years' experience in trade marketing
 • Have initiative and strategic thinking

26-Apr-17

 

Applied
 • Good command of English language
 • Strong Sales, negotiation and presentation skills
 • experience of Event, Exhibition or related

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นำเสนอสินค้าและสร้างยอดขาย
 • ปริญญาตรีทางด้านบริหาร การตลาด
 • มีประสบอการณ์ 5-10 ปี ด้านการขาย หรือการตลาด

26-Apr-17

 

Applied
 • BBA or MBA in Marketing, Business
 • Good command of English and computer literate
 • Direct experience in AEC market is a plus

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตามยอดขายให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนดไว้
 • ปริญญาตรีการค้าระหว่างประเทศ, การตลาด,
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายต่างประเทศ/ดูแล Account

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing
 • Business Development
 • Media partner

25-Apr-17

 

Applied
 • Experience in SaaS / Business Development
 • Passion to build the digital product globally
 • Work with great & sincere team to growth together

25-Apr-17

THB35k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความเชี่ยวชาญในด้านการพิสูจน์อักษร
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • บุคคลิกภาพดี คล่องแคล่ว มีไหวพริบดี

25-Apr-17

 

Applied
 • Marketing campaign
 • Brand manager
 • Brand awareness

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์เป็นอ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี

25-Apr-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • วางแผนการขายและการตลาดเกี่ยวกับน้ำแร่และไวน์ได้
 • บริหารงาน,วิเคราะห์การตลาด

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์เป็นอ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี

25-Apr-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • วางแผนการขายและการตลาดเกี่ยวกับน้ำแร่และไวน์ได้
 • บริหารงาน,วิเคราะห์การตลาด

25-Apr-17

 

Applied
 • 7 years’ experience in trade Marketing
 • Experience in modern trade and traditional channel
 • Superior management skills

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and implement marketing strategy
 • Organize events related to marketing activities
 • Manage company website, intranet, social medias

25-Apr-17

 

Applied
 • Supporting other project assignments
 • 6-8 years of professional experience in Sales
 • Bachelor degree or above in International Business

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Be able to work well under pressure
 • Strategic thinking skills
 • Spend budget as the most efficiency

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree holder or above in Business Administration
 • 5 years relevant working experience
 • Thai Nationality Only

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering major Mechanical
 • 3 years exp. in selling/ marketing industrial
 • Wide business contracts of key personnel

25-Apr-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 28-35 years old
 • Bachelor degree in Business Administration
 • 5-7 years working experience in marketing

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Product Manager

Inmind Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • ดูแลรับผิดชอบ บริหาร สินค้าเฟอร์นิเจอร์ในห้องน้ำ
 • เพศชาย อายุระหว่าง 35-40 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน ออกแบบผลิตภัณฑ์,

24-Apr-17

 

Applied

Country Manager (Vietnam)

Inmind Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บริหาร,ประสานงาน,ขาย เพื่อให้การเริ่มต้นธุรกิจ

24-Apr-17

 

Applied
 • Activity and Events
 • Manage Organize
 • Event Marketing

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree/ Master’s degree in Marketing
 • 1-3 years’ experience in direct marketing
 • Strong analytically and strategically thinking

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์และบริหารงบประมาณ
 • จัดการ CRM ลูกค้าต่างชาติ
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
 • วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์
 • วางแผนกลยุทธ์การหากลุ่มเป้าหมาย
 • สร้างแบบสอบถาม สำรวจข้อมูล และประมวลผลข้อมูล

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล