• Bachelor degree of Science, Chemistry
 • experience in Sales and Marketing - 2 years
 • Valid driving license.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการด้านการตลาดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • ประสบการณ์ 5-10 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดปราจีนบุรี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Age 30 - 45 years old
 • degree or higher in related field
 • 10 years experience in export beverage

18-Jan-17

 

Applied
 • รับสมัครงาน ระดับ ผจก.ส่วนขาย
 • ถ้าเป็นคนในพื้นที่จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead, manage and develop a country team
 • Manage and develop a network of dealers
 • Protect and develop the brand in market

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล