• Degree in Sales, Marketing, Business.
 • Experience in FMCG sales preferable
 • Age not over 35 years old.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 years working experience in Marketing
 • Having experience from Marketing agency is prefer
 • Good command of written and spoken English

26-May-17

 

Applied
 • บริหารจัดการงานภายในสาขา
 • ประสบการณ์ ด้านบริหารจัดการ 3 ปีเป็นต้นไป
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

26-May-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย-การตลาดไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มียานพาหนะส่วนตัวและมีใบขับขี่
 • การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

26-May-17

 

Applied
 • จบจากสาขาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
 • มีคะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านการส่งเสริมการเกษตร

25-May-17

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ
 • รักงานขาย , มีความรับผิดชอบ , สามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์งานขายพิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 45 ปี
 • ประสบการณตลาดสินเชื่อเช่าซื้ออย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีดีลเลอร์และเอเย่นต์ที่เคยส่งงานให้

24-May-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • อายุระหว่าง 20-35 ปี
 • รักงานด้านการออกแบบ และการขาย
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี

23-May-17

 

Applied
 • เทรดมาร์เกตติ้ง พนักงานส่งเสริมการตลาด ภาคอีสาน
 • Trade,Sales Support Traditional Trade Northeastern
 • ดูแลกิจกรรมส่งเสริมการขาย สื่อการตลาด

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล