• Degree or higher in Marketing
 • Experience in sales and marketing
 • Good command in English skills especially

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 - 45 ปี
 • ปริญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

23-Feb-17

 

Applied

Sales & Marketing Supervisor 2 positions

Riken (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Male , age 35-40 years.
 • Bachelor degree in any fields, Science field
 • Experience in plastic field will be an advantage

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิงอายุ 20 ปี - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้วน Sale อย่างน้อย 2 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาการตลาด

22-Feb-17

 

Applied
 • Finding new customers and maintaining relationship
 • Challenging any objections with a view
 • Increasing sales and profitability.

22-Feb-17

 

Applied
 • เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
 • รักงานขาย งานบริการ
 • ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง

20-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลการประชาสัมพันธ์บริษัท ผลิตภัณฑ์
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ดูแล+ประสานงาน การสั่งสินค้าทางช่องทางต่างๆ

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-32 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีด้านการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป

20-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล