• Degree or higher in Marketing
 • 2 years of experience in sales and marketing
 • Ability of English skills

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิม.6-ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

MARKETING COMMUNICATION MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Male or female, aged not over 40 years old.
 • At least 7 years’ experience in marketing
 • Experience in the FMCG, food

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป บุคลิกภาพดี
 • ประสบการณ์ตรง 5 ปีขึ้นไปเกี่ยวกับสื่อโฆษณา

22-Jun-17

 

Applied
 • Salary 35-40K/Nego
 • Min.3 years in Sales Admin
 • Apply job : inthiraporn.k@manpower.th.com

21-Jun-17

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male/Female, age not more than 38 years old.
 • 5 years in brand/product management of FMCG.
 • Good command of English & Computer.

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Managing Director

Prompt Business Solution Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Required Sales & Marketing background
 • Degree in business administration
 • Experience in home electrical& appliance business

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, age 27-40 years old
 • Bachelor's Degree in Marketing, Business Admin
 • 4 years of experience in Program Administrator

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Marketing
 • At leas 3 years experience in FMCG
 • Marketing

20-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล