• วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
  • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน
  • รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธการขาย

23-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล