• แนะนำผลิตภัณฑ์ มีเงินเดือน+คอมมิชชั่น
 • มีทักษะในการเสนอขายได้เป็นอย่างดี
 • รักงานบริการ และการขาย

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 30~40 years old
 • Good command at English
 • Knowledge in ISO 9001/TS 16949/IATF 16949

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในชีวิตกลางคืนของชาวสีม่วง
 • มีทักษะด้านการตลาดและการสื่อสารภายนอกองค์กร
 • สามารถติดต่อและสร้างสัมพันธ์ที่ดี กับลูกค้าทั้งชาว

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการในการทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree Qualified in Business Admin or equivalent
 • Excellent analytical and communication skills
 • 2 years experiences in Product Planning

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • 3 years experience in Leasing Business
 • Bachelor's degree in Finance, Business Admin
 • Thai Nationality, Male/Female age 30-35 years

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 5 years’ experience in marketing function
 • A self-starter, innovative, self-motivated
 • Good communication skills in Thai & English

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Marketing & Sale Engineer or Supervisor 2 position
 • Bachelor or Master Degree in Mechanical / IE
 • Experience 3 - 5 years up in Stamping & Welding

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command in English communication.
 • Background of Sale, CS, Marketing, HR or BD.
 • Strong interpersonal and communication skills.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 25-50 ปี
 • วุฒิการศึกษา อนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • ติดตามประเมินผล และควบคุมการทำงานของพนักงาน
 • รับผิดชอบต่อการทำงานของทุกฝ่าย

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารการจัดการ
 • มีประสบการณ์ 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการขาย, มีทักษะการขายเป็นอย่างดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • commercial
 • marketing
 • proposal

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Conducting market surveys & providing information
 • Developing sales strategies
 • Forecasting monthly, quarterly and annual sales

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 8 years of exp. in PR, communications
 • Able to communicate fluently in Thai and English
 • Able to drive and own a car

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 8 years of exp. in marketing
 • Able to communicate in English fluently
 • Able to drive and own a car

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด , บริหาร
 • มีประสบการณ์การบริหารศูนย์เสริมความงาม
 • บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

22-May-17

 

Applied
 • Degree in Marketing, Public Relations or related
 • online and digital marketing and social media
 • communication skill in both Thai and English

22-May-17

 

Applied
 • Marketing Hospitalogy
 • Marketing,Business Administration, Public Relation
 • Excellent written and aural communication skill in

22-May-17

 

Applied
 • ตรวจสอบสต๊อกสินค้า
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 • ตรวจสอบสต๊อกสินค้า

22-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการขาย,การตลาด, บริหารการจัดการ
 • มีประสบการณ์ 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการขาย, มีทักษะการขายเป็นอย่างดี

22-May-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Bachelor or higher in Business Administration
 • Marketing or other in Technical fields.
 • -

22-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง,ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีอุตสาหกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • รักงานขาย , มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

22-May-17

 

Applied
 • Bechelor Degree Marketing or Business
 • Experience 1 - 3 Years is advantages
 • Male or Female, age 23 - 30 years old.

22-May-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ดูแล ติดตามลูกค้าเก่าเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการขาย การตลาด

21-May-17

 

Applied
 • Good command of both written and spoken English
 • strong interpersonal skill
 • have marketing experience in shipping line

20-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • ประสบการณ์ด้าน Digital Marketing
 • สามารถทำงานด้าน กราฟฟิก การตัดต่อ และการเขียนบทควา

20-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • เคยทำงานบริษัทญี่ปุ่นจะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

19-May-17

 

Applied
 • Sales position with a bit of marketing
 • Base Salary plus bonuses for performance, Chonburi
 • 5 or more years of sales experience

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ขายและการตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถยนต์ไว้สำหรับติดต่อกับลูกค้า (สำคัญ)

19-May-17

 

Applied
 • Experiences in Sales representative position.
 • Good command of spoken and written in English.
 • Attractive Incentive Scheme

19-May-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • การศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถออกนอกสถานที่ได้

19-May-17

 

Applied
 • สามารถใช้ Microsoft Office, Microsoft Project
 • เพศชาย/หญิง
 • มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 • วางแผนการขายและดำเนินกลยุทธ์เพื่อให้สำเร็จ

19-May-17

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ไหวพริบ
 • ประสบการณ์ทางด้านงานการตลาดอย่างน้อย 2 ปี

18-May-17

 

Applied
 • Knowledge of LC is a must
 • Experience of working in international environment
 • Responsible for customer service management

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับโทรศัพท์ , รับหน้าลูกค้า
 • ต้อนรับแขก , ลูกค้า จัดทำเอกสาร
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช.ขึ้นไป

18-May-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female
 • 10 years of experience in marketing
 • Master / Bachelor Degree in Marketing or related

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales & Marketing Manager
 • Automotive field
 • Good in English Command

18-May-17

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Pattaya, Chonburi
 • Good communication
 • Independent working

18-May-17

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in Marketing or related
 • Experience in digital markrting
 • Hospitality business

18-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ประสบการณ์การตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

18-May-17

 

Applied
 • BS in Communications, Marketing
 • Self-motivated, confident, team-oriented
 • Possess strong computer skills

18-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 1 ปีขึ้นไป
 • ให้คำปรึกษาและขายแพจเก็จสปา

17-May-17

 

Applied
 • support customers, sales & service team
 • Degree or Diploma in Business Admin, Marketing
 • Positive & Service Mind

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female
 • 10 years of experience in marketing
 • Master / Bachelor Degree in Marketing or related

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง
 • ประสบการณ์งานการตลาด/ การขายในธุรกิจประกันวินาศภัย
 • มีประสบการณ์บริหารทีมขายเป้าหมายการขายอย่างน้อย5ปี

17-May-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป

17-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

17-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล