• ศึกษา วิจัย ความต้องการของตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด/การขาย อย่างน้อย 1 ปี
 • ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age 23-29, Bachelor Degree in Business Admin
 • 0 - 3 years experience
 • English, TOEIC 600

14-Jan-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20-30 ปี
 • ดูแลต้อนรับแขก (เตรียมห้องรับรอง/ห้องประชุม)
 • สามารถในการติดต่อประสานได้ดี

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Business administration
 • Male or Female , 27 years up
 • Experience 4 years up

13-Jan-17

 

Applied
 • Lead, manage and develop a country team
 • Manage and develop a network of dealers
 • Protect and develop the brand in market

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree of Science, Chemistry
 • experience in Sales and Marketing - 2 years
 • Valid driving license.

12-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

12-Jan-17

 

Applied
 • มีไหวพริบ
 • บุคคลิกภาพดี
 • มีความคล่องแคล่ว

12-Jan-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการเขียน
 • มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารที่ดี
 • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีไหวพริบ
 • บุคคลิกภาพดี
 • มีความคล่องแคล่ว

12-Jan-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ป.ตรี MKT เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • สามารถทำงานที่ฉะเชิงเทรา

12-Jan-17

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • ป.ตรี MKT เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • สามารถทำงานที่ฉะเชิงเทรา

12-Jan-17

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Experience in Corporate Marketing/Social Media
 • Good command of English/ good personality
 • Knowledge in Photoshop

11-Jan-17

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • รับพนังงานหญิง 1 ตำแหน่งทำงานที่นิคมเกตเวย์ฯ
 • รับพนักงานชาย 2 ตำแหน่งทำงานที่ นิคมปิ่นทอง 2
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Age 30 - 45 years old
 • degree or higher in related field
 • 10 years experience in export beverage

11-Jan-17

 

Applied
 • รับสมัครงาน ระดับ ผจก.ส่วนขาย
 • ถ้าเป็นคนในพื้นที่จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาการตลาด
 • ประชาสัมพันธ์โครงการในหน่วยงานราชการ

10-Jan-17

 

Applied
 • ศึกษา วิจัย ความต้องการของตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด/การขาย อย่างน้อย 1 ปี
 • ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์

09-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล