• Good English / Japanese Language
  • +3 years experience in sales/marketing field.
  • Approach new business opportunity both in Automoti

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 25 - 35 ปี มีประสบการณ์ทำงาน 3ปีขึ้นไป
  • สามารถปฏิบัติงานได้ที่จ.ฉะเชิงเทราหรือจ.ปราจีนบุรี

19-Jun-17

THB25k - 45k /เดือน

Applied
  • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์ การตลาด อื่นๆ
  • อายุ 25 - 35 ปี มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถปฏิบัติงานได้ที่จ.ฉะเชิงเทราหรือจ.ปราจีนบุรี

19-Jun-17

THB25k - 45k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล