• มีความคิดสร้างสรรค์
  • ประสบการณ์ด้าน Digital Marketing
  • สามารถทำงานด้าน กราฟฟิก การตัดต่อ และการเขียนบทควา

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล