Corporate Project manager (MEB)

CENTRAL ONLINE

เมืองนนทบุรี

 • Marketing
 • ebook
 • coordinate

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Marketing communication (MEB)

CENTRAL ONLINE

เมืองนนทบุรี

 • Marketing
 • ebook
 • coordinate

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Marketing executive (MEB)

CENTRAL ONLINE

เมืองนนทบุรี

 • Marketing
 • ebook
 • coordinate

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Marketing & Account Executive (MEB)

CENTRAL ONLINE

เมืองนนทบุรี

 • Marketing
 • ebook
 • coordinate

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Creative marketing (MEB)

CENTRAL ONLINE

เมืองนนทบุรี

 • Marketing
 • ebook
 • coordinate

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Marketing Brand Manager

Grand Homemart Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • มีแผนงานด้านการตลาด เข้าถึงผู้บริโภค
 • รู้จักสื่อ ช่องทางต่างๆ มีเครือข่ายการทำงาน
 • พัฒนาตเอง ติดตามข่าวสาร เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ

19-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์เป็นอ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี

18-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์เป็นอ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี

18-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล