• Thai nationality candidate only.
  • Bachelor’s Degree of Business Administration.
  • 1-2 years of sales experience in health care.

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • หญิง หรือ ชาย
  • มีความรู้เรื่องเอกสารบัญชี
  • ความสามารถภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน ระดับดี

25-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล