• Sale role for support customer
  • Sales and Marketing
  • Marketing Export

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ติดต่อประสานงานด้านการขาย
  • บริการลูกค้าและจัดทำข้อมูลการขาย
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนในการทำงานได้

23-Mar-17

 

Applied
  • Bachelor’s degree or Higher in Marketing
  • 1-3 years’ experience in logistics and marketing
  • CGPA must be 2.75

22-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล