Sales & Marketing Manager

Wide Spread Intertrade Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

  • Bachelor’s degree or higher
  • Eight to Ten years in a sales representative role
  • Good English Skill

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Marketting/การตลาด

Bantai-Crystal Ceramic Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

  • วางแผนงานกับผู้บริหารในการกระตุ้นยอดขาย
  • ดูแลรับผิดชอบลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า
  • ทำงานร่วมกันเป็นทีมกับทุกฝ่ายของบริษัทฯ

24-Apr-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
  • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล