• Marketing
  • Event Marketing
  • Sale

24-May-17

 

Applied
  • ร่วมพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ให้องค์กร
  • ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  • ส่งเสริมแนวทางการขายผลิตภัณฑ์

24-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล