• ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 3-5 ปี
 • ทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Country Manager (Vietnam)

Inmind Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บริหาร,ประสานงาน,ขาย เพื่อให้การเริ่มต้นธุรกิจ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Product Manager

Inmind Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • ดูแลรับผิดชอบ บริหาร สินค้าเฟอร์นิเจอร์ในห้องน้ำ
 • เพศชาย อายุระหว่าง 35-40 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน ออกแบบผลิตภัณฑ์,

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตลาด
 • มีประการณ์การทำงาน 0 - 4 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied

Marketing executive (MEB)

CENTRAL ONLINE

เมืองนนทบุรี

 • Marketing
 • ebook
 • coordinate

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Marketing & Account Executive (MEB)

CENTRAL ONLINE

เมืองนนทบุรี

 • Marketing
 • ebook
 • coordinate

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Corporate Project manager (MEB)

CENTRAL ONLINE

เมืองนนทบุรี

 • Marketing
 • ebook
 • coordinate

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Creative marketing (MEB)

CENTRAL ONLINE

เมืองนนทบุรี

 • Marketing
 • ebook
 • coordinate

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Marketing communication (MEB)

CENTRAL ONLINE

เมืองนนทบุรี

 • Marketing
 • ebook
 • coordinate

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการทางด้านการตลาด อย่างน้อย 1 - 2 ปี
 • มีทักษะการสื่อสาร-การเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
 • มีทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ดี

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง ศ
 • อายุ 27 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พัฒนาบุคลากรฝ่ายขาย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ดำเนินการติดต่อประสานงานต่างๆและงานอื่นๆ
 • เป็นผู้นำ พัฒนาทีมงานขาย ให้แนวทางในการทำงาน

24-May-17

 

Applied
 • วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์
 • วางแผนกลยุทธ์การหากลุ่มเป้าหมาย
 • สร้างแบบสอบถาม สำรวจข้อมูล และประมวลผลข้อมูล

24-May-17

 

Applied

Online Marketing

Lelux Hospital Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • ดูแล Update ข้อมูลบน Online Channel ติดตามข้อมูล
 • ความรู้เรื่องความงาม ด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
 • หาข้อมูลเพื่อนำมาเสนอ ติดตามกิจกรรมการตลาดออนไลน์

24-May-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาเศรษฐศาสตร์, การตลาด, บริหารธุร
 • มีทัศนคติดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Marketing
 • 0 - 5 years' experience in trade marketing
 • Have initiative and strategic thinking

24-May-17

 

Applied
 • Degree or higher in Marketing
 • 0 - 5 years' experience in trade marketing
 • Have initiative and strategic thinking

24-May-17

 

Applied

Trade Promotion Manager

Grand Homemart Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • มีแผนงานด้านการตลาด เข้าถึงผู้บริโภค
 • รู้จักสื่อ ช่องทางต่างๆ และมีเครือข่ายการทำงาน
 • พัฒนาตนเอง ติดตามข่าวสาร เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ

20-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล