• Degree or higher in Marketing
 • Receive and process customer orders
 • experience in Jewelry business required

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Hotel Business Development Manager

qunar

ปริมณฑล-นครปฐม

 • salary, perks, development opportunities
 • hotel development, marketing
 • hotel property development, bangkok, chiangmai

28-Apr-17

THB30k - 45k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied

Digital Marketing Officer

Chia Tai Company Limited

ปริมณฑล-นครปฐม

 • มีปรสบการณ์ด้านการตลาด
 • ใช่สื่อด้านออนไลน์
 • ชอบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 27 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านการตลาด ,บริหารผลิตภัณฑ์

26-Apr-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์และอดทน

26-Apr-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขากการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติหรื่อสาจาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

26-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล